Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ZOZNAMY DLŽNÍKOV

Základné informácie k zverejňovaniu zoznamov dlžníkov

Ilustrak-neplatici.jpg

Mesto Sečovce podľa § 52 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zverejňuje

zoznam daňových dlžníkov u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla

  • u fyzickej osoby (občana)          -        160 €
  • u fyzickej osoby - podnikateľa  -           160 €
  • u právnickej osoby                       -     1 600 €

Druh daní na území mesta:

  • daň z nehnuteľností                     
  • daň za psa                                     
  • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   

Bližšie informácie:

Pre potrebu správnej identifikácie platby je najvhodnejšie konzultovať daňové nedoplatky s pracovníkmi mestského úradu.

Referát správy miestných daní a poplatkov TKO

Bc. Miroslava Balegová, kl. 28

tel.: 056/285 02 28

mail: miroslava.balegova@secovce.sk

Referát správy miestnych daní, pokladňa:

MVDr. Michaela Demeterová, kl. 32

Upozornenie:

Mesto Sečovce upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinné vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky, teda aj tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 €, resp. 1 600 €. 

Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200 – 203 zákona č.233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že tieto pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Mesto HSečovce nie je oprávnené ich odpustiť.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka