Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Niečo z histórie

História škôl v meste

V Sečovciach existovala škola už v stredoveku. V druhej polovici 18. storočia tu existovala rímskokatolícka elementárna škola a gréckokatolícka škola.

V druhej polovici 19. storočia a v období pred prvou svetovou vojnou pôsobila v Sečovciach dvojtriedna rímskokatolícka škola, päťtriedna ortodoxná židovská škola, gréckokatolícka základná ľudová škola a reformovaná základná škola. Vyšší typ školy predstavovala chlapčenská a dievčenská meštiacka škola otvorená v roku 1909. Charakter školy v meste malo aj ortodoxné rabínske učilište Ješiva.

Obecné zastupiteľstvo v roku 1929 zriadilo na vlastné náklady trojtriednu štátnu meštiacku školu s vyučovacím jazykom slovenským. 1. septembra 1931 bola otvorená štátna meštiacka škola (jediná slovenská meštiacka škola v okrese) schválená Ministerstvom školstva, ktorá v roku 1948 zmenila svoj úradný názov na Strednú školu v Sečovciach.

V roku 1951 sa v Sečovciach otvorila aj Hudobná škola. Zaškoľovala žiakov od 9 – 15 rokov, celkom mala 7 ročníkov. Vyučovala sa hra na husle a klavír a od roku 1961 aj hra na akordeón. Vyučovalo sa v národnej škole na Štefánikovej ulici hre na klavír, husle, gitaru, dvakrát týždenne v odpoludňajších hodinách. Jej nástupcom je Základná umelecká škola, ktorá sídli v historickej budove starej Pošty na ul. Dargovských hrdinov.

V školskom roku 1952/53 sa otvorila dvojročná pôdohospodárska majstrovská škola, odbor ovocinársko - záhradnícky, ktorá sa v školskom roku 1956/57 premenovala na Pôdohospodársku technickú školu, odbor pestovateľský a v roku 1970 bola zrušená.

V roku 1953 sa národná a stredná škola spojili do Osemročnej strednej školy, ktorá bola v školskom roku 1954/55 pretvorená na Jedenásťročnú strednú školu, kde ročníky 9 – 11 tvorili tretí stupeň školy. V školskom roku 1960/61 sa rozdelila na Základnú deväťročnú školu a trojročnú Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. Obe školy boli pod jednou správou až do 1. júla 1963, kedy sa osamostatnili hospodársky aj pedagogicky.

V meste funguje aj Centrum voľného času. Jeho história sa začala písať v minulom storočí na prelome 50. – 60. rokoch- existoval pod názvom Dom pionierov, ktorý nemal svoju budovu. Sídlil v rôznych prenajatých priestoroch (budova Slovenskej sporiteľne, budova komunálnych služieb, budova pri Rím. kat. fare). Od februára 1974 bola daná do užívania nová budova Domu pionierov na ul. SNP (požiarna stanica). Riaditeľkou zariadenia v tom čase sa stala Gabriela Nagyová, ktorá túto funkciu zastávala až do r. 1989. Zamatovou revolúciou sa ukončila éra Domu pionierov v Sečovciach, ktorý sa transformoval na Dom detí a mládeže, neskôr na Centrum voľného času ako poznáme dnes, ktoré sa v decembri 1993 presťahovalo do priestorov zrušenej MŠ na Nám. Červenej armády. V súčasnosti sa toto námestie premenovalo na Nám. sv. Cyrila a Metoda.

V roku 1961 za začala výstavba 29 triednej základnej deväťročnej školy na ul. Komenského. Dokončená bola v roku 1963. V školskom roku 1970/71 bolo otvorené Gymnázium v jednej triede prvého ročníka. Školský rok 1971/72 bol posledným pre Strednú všeobecnovzdelávaciu školu. 

V meste pôsobí aj Špeciálna základná škola. Centrála sídli na ulici SNP, elokované pracovisko má v areáli elokovaného pracoviska ZŠ Komenského na Novej ulici ( v osade Habeš). Venuje sa výchove žiakov so špeciálnymi potrebami.

V školskom roku 1981/82 bolo Gymnázium v Sečovciach zrušené a zároveň vzniká Stredné odborné učilište strojárske. Štvorročné Gymnázium bolo znovuotvorené 2. 9. 1991 a v roku 1997 sa otvorila aj osemročná forma štúdia. V roku 1990 sa začalo vyučovať aj na Dievčenskej odbornej škole a v školskom roku 1998/1999 sa otvorilo aj denné dvojročné pomaturitné štúdium „Sociálno – právna činnosť“.

V roku 2004 v meste vznikla Základná škola Svätej rodiny v Sečovciach. Od školského roka 2009/2010 sa stala organizačnou zložkou Cirkevnej spojenej školy, Kollárova 17, Sečovce. V meste Sečovce i okrese Trebišov je jedinou plnoorganizovanou cirkevnou základnou školou. Keďže nemá vlastné priestory, v prvom roku pôsobenia sídlila v prenajatých priestoroch Základnej školy Obchodná 5, od školského roka 2005/2006 jev prenajatých priestoroch Spojenej školy  v Sečovciach. 

V roku 2006 vznikol v Dubnici nad Váhom Dubnický technologický inštitút (DTI) - je jedinou súkromnou vysokou školou na Slovensku, ktorá má študijné programy s technickým zameraním, prelínajúcich sa s humanitnými disciplínami. Následne na tom táto vysoká škola vytvorila Informačno konzultačné stredisko v Sečovciach.

V priestorom elokovaného pracoviska ZŠ Komenského na Novej ulici ( v osade Habeš) pôsobí Spojená škola internátna Michalovce, ktorá sa venuje vzdelávaniu študentov so špeciálnymi potrebami v dvojročných učebných odboroch.

Od roku 2013 v meste pôsobí aj elokované pracovisko Strednej odbornej školy Dobšiná, ktoré sídli v budove bývalého Novákovho kaštieľa neďaleko areálu ZŠ Komenského. Venuje sa vzdelávaniu študentov  so špeciálnymi potrebami, ktorí študujú odbory murár a šička.


 

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka