Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

VZN MESTA


 

VZN po skončení platnosti a účinnosti

VZN o vyhradených miestach a plochách na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávnych krajov

Schválené: 23.9.2005

Vyhlásené: 5.10.2005

Účinnosť: 21.10.2005


 


Všeobecne záväzné nariadenie 


Mestského zastupiteľstva v Sečovciach č. 2/2005 zo dňa 23.9.2005 o vyhradených miestach a plochách na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 26. novembra 2005“.  


Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach podľa §-u 6, odst. 2., zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších


predpisov a na základe zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov v y d á v a              toto všeobecne záväzné nariadenie:


 


 


Článok 1


Všeobecné ustanovenia


 


1. Mesto SEČOVCE určuje výlepné miesta, na ktorých je možné vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kampane. Volebná kampaň začína 17 dní a končí 48 hodín pred začatím volieb.


 


2. Mimo určené výlepné miesta vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane je zakázané.


 


 


Článok 2


Verejné výlepné miesta


 


l. V meste Sečovce sú pre volebnú kampaň určené výlepné miesta spravované Mestským úradom v Sečovciach, ktorý vymedzí výlepné miesta kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov na základe rešpektovania rovnosti miest pre kandidujúce politické strany a nezávislých kandidátov. Po upresnení počtu kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov sa jednotlivé miesta pridelia losovaním, najneskôr 10 dní pred začiatkom volebnej kampane.


 


2. Výlepné miesta sú tieto:


 


Chránené vitríny:


 


Na Obchodnej ulici /naproti býv. MsÚ/:


 


- Vitrína č. l


- Vitrína č. 2


 


Na Obchodnej ulici /pri Kine/:


 


- Vitrína č. 3


- Vitrína č. 4


- Vitrína č. 5


 


Na SNP ul. /autobusové nástupište/:


 


- Vitrína č. 6


- Vitrína č. 7


 


Na Albínove /pri bývalej ZŠ/:


 


- Vitrína č. 8


 


Reklamné valce:


 


- pri Mestskej poliklinike


- pri Potravinách na Plechotickej ulici


- pri Potravinách na Ružovej ulici


- pri TOFAKU na M.R. Štefánika


- na Obchodnej ulici /naproti býv. MsÚ/


- na Kochanovskej ulici oproti MŠ   


 


 


 


Článok 3


Kontrola a sankcie


 


1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení pracovníci Mestského úradu v Sečovciach.


 


2. Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov.


 


3. Primátorka mesta môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým osobám uložiť pokutu až do výšky 200.000.-Sk v zmysle ustanovenia § 13, odst.8 písm. a zákona č. 339/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.


 


Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.


 


 


Článok 4


Záverečné ustanovenia


 


Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na zverejnenie na úradnej tabuli dňa 5. 10. 2005 a nadobúda účinnosť dňa 21. 10. 2005.


 


 


 


Sečovce 23.9.2005                                            RNDr. Monika Bérešová


primátorka mesta.


 


 

Poznámka: 2

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka