Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA


 

Úradné oznamy

Uznesenie-krajsky sud-vzn požiarny poriadok

 

Oznámenia o uložení zásielok

Oznámenie o doručení písomnosti - Jaroslav Vybíral, 1969

 
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) - Jozef Harakaľ, Stanislav Pešta,Ján Gamrát
 29.3.2019.pdf (86.2 kB) 29.3.2019.pdf (86.2 kB)

 

Vyhlášky, úradné oznamy

Umiestnenie Radaru na vrchu Mošník

Záverečný účet mesta Sečovce

Výkazy - údaje o rozpočte r. 2018

Bežné príjmy
 BP_2018.PDF (89.4 kB) (89.4 kB)

Bežné výdavky
 BV_2018.PDF (288.9 kB) (288.9 kB)

Kapitálové príjmy
 KP_2018.PDF (81.6 kB) (81.6 kB)

Kapitálové výdavky
 KV_2018.PDF (107.2 kB) (107.2 kB)

Finančné operácie - príjmy
 FOP_2018.PDF (84.7 kB) (84.7 kB)

Finančné operácie - výdavky
 FOV_2018.PDF (87.6 kB) (87.6 kB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2017-textová časť

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2017 - schválený 19.6.2018
 ZÁVEREČNÝ ÚČET 2017 po schválení MsZ.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2017 - tabuľková časť

Bežné príjmy, tabuľka č.1
 TAB.1_BP_2017.PDF (121.4 kB) (121.4 kB)

Bežné výdavky, tabuľka č.2
 TAB.2_BV_2017.pdf (102.8 kB) (102.8 kB)

Kapitálové príjmy, tabuľka č. 3
 TAB.3_KP_2017.PDF (106.5 kB) (106.5 kB)

Kapitálové výdavky, tabuľka č. 4
 TAB.4_KV_2017.PDF (88.5 kB) (88.5 kB)

Finančné operácie - príjmy,tabuľka č. 5
 TAB.5_FOP_2017.PDF (97.2 kB) (97.2 kB)

Finančné operácie - výdavky,tabuľka č. 6
 TAB.6_FOV_2017.PDF (83 kB) (83 kB)

Programový rozpočet za mesto,tabuľka č. 7
 TAB.7_Programový rozpočet_ mesto.PDF (117.9 kB) (117.9 kB)

Programový rozpočet za rozpočtové organizácie, tabuľka č. 8
 TAB.8 _Programový rozpočet_školy.pdf (196.1 kB) (196.1 kB)

Výkazy - údaje o rozpočte r. 2017

Príjmy BP
 PRIJMY_BP_2017.PDF (83.7 kB) (83.7 kB)

Výdavky BV
 BV_VYDAVKY_2017.PDF (207.1 kB) (207.1 kB)

Príjmy KP
 PRIJMY_KP_2017.PDF (77.1 kB) (77.1 kB)

Výdavky KV
 KV_VYDAVKY_2017.PDF (84.7 kB) (84.7 kB)

Príjmy FP
 FP PRIJMY_2017.PDF (79.6 kB) (79.6 kB)

Výdavky FV
 FV_VYDAVKY_2017.PDF (81.2 kB) (81.2 kB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2016-textová časť

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2016
 zu_za_rok_2016.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2016 - tabuľková časť

Bežné príjmy, tabuľka č.1
 TAB.č.1_BP.PDF (146.8 kB) (146.8 kB)

Bežné výdavky, tabuľka č.2
 2016bv.PDF (371.4 kB) (371.4 kB)

Kapitálové príjmy, tabuľka č. 3
 TAB.č.3_KP.PDF (111.2 kB) (111.2 kB)

Kapitálové výdavky, tabuľka č. 4
 TAB.č.4_KV.PDF (153.1 kB) (153.1 kB)

Finančné operácie - príjmy,tabuľka č. 5
 TAB.č.5_FP.PDF (109.5 kB) (109.5 kB)

Finančné operácie - výdavky,tabuľka č. 6
 TAB.č.6_FV.PDF (142.2 kB) (142.2 kB)

Programový rozpočet za mesto,tabuľka č. 7
 TAB.č.7_Programový rozpočet mesta.PDF (118.1 kB) (118.1 kB)

Programový rozpočet za rozpočtové organizácie, tabuľka č. 8
 TAB.č.8_Programový rozpočet RO .pdf (201 kB) (201 kB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2015-textová časť

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2015
 ZÚ za rok 2015.pdf (1018 kB) (1018 kB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2015 - tabuľková časť

Bežné príjmy, tabuľka č.1
 BP TAB.1.PDF (148.4 kB) (148.4 kB)

Bežné výdavky, tabuľka č.2
 BV TAB.2.PDF (476.6 kB) (476.6 kB)

Kapitálové príjmy, tabuľka č. 3
 KP TAB.3.PDF (114.7 kB) (114.7 kB)

Kapitálové výdavky, tabuľka č. 4
 KV TAB.4.PDF (108 kB) (108 kB)

Finančné operácie - príjmy,tabuľka č. 5
 FP TAB.5.PDF (98.6 kB) (98.6 kB)

Finančné operácie - výdavky,tabuľka č. 6
 FV TAB.6.PDF (83.1 kB) (83.1 kB)

Programový rozpočet za mesto,tabuľka č. 7
 TAB.7 PROGR.ROZPOČET.pdf (258.5 kB) (258.5 kB)

Programový rozpočet za rozpočtové organizácie, tabuľka č. 8
 TAB 8.pdf (132.4 kB) (132.4 kB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2014-textová časť

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2014
 Návrh ZÚ za rok 2014.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2014 - tabuľková časť

Bežné príjmy, tabuľka č.1
 Tab_1_BP_2011_2014.PDF (150.6 kB) (150.6 kB)

Bežné výdavky, tabuľka č.2
 Tab_2_BV_2011-2014.PDF (347.4 kB) (347.4 kB)

Kapitálové príjmy, tabuľka č. 3
 Tab_3_KP_2011-2014.PDF (122.2 kB) (122.2 kB)

Kapitálové výdavky, tabuľka č. 4
 Tab_4_KV_2011_2014.PDF (110.9 kB) (110.9 kB)

Finančné operácie_príjmy,tabuľka č. 5
 Tab_5_FOP_2011-2014.PDF (86.3 kB) (86.3 kB)

Finančné operácie_výdavky,tabuľka č. 6
 Tab_6_FOV_2011-2014.PDF (89 kB) (89 kB)

Programový rozpočet za mesto,tabuľka č. 7
 Tab_7_Prodgramový rozp.  za mesto.PDF (127.5 kB) (127.5 kB)

Programový rozpočet za rozpočtové organizácie, tabuľka č. 8
 Tab_8_Programový rozpočet  školstvo.pdf (44.3 kB) (44.3 kB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2013-textová časť

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2013
 26-05-2014-zaverecny-ucet-mesta-secovce-za-rok-2013.pdf (994.8 kB) (994.8 kB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2013 - tabuľková časť

Bežné príjmy, tabuľka č.1
 26-05-2014-Bežné príjmy, tabuľka č.1.pdf (543.7 kB) (543.7 kB)

Bežné výdavky, tabuľka č.2
 26-05-2014-Bežné výdavky, tabuľka č.2..pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

Kapitálové príjmy, tabuľka č. 3
 26-05-2014-Kapitálové príjmy, tabuľka č. 3.pdf (335.3 kB) (335.3 kB)

Kapitálové výdavky, tabuľka č. 4
 26-05-2014-Kapitálové výdavky, tabuľka č. 4.pdf (642.7 kB) (642.7 kB)

Finančné operácie_príjmy,tabuľka č. 5
 26-05-2014-Finančné operácie_príjmy,tabuľka č. 5.pdf (309.9 kB) (309.9 kB)

Finančné operácie_výdavky,tabuľka č. 6
 26-05-2014-Finančné operácie_výdavky,tabuľka č. 6.pdf (316.2 kB) (316.2 kB)

Programový rozpočet za mesto,tabuľka č. 7
 26-05-2014-Programový rozpočet za mesto,tabuľka č. 7.pdf (335.2 kB) (335.2 kB)

Programový rozpočet za rozpočtové organizácie, tabuľka č. 8
 26-05-2014-Programový rozpočet za rozpočtové organizácie, tabuľka č. 8.pdf (129.6 kB) (129.6 kB)

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2012, Zverejnené: 27.05.2013

 
Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2011, Zverejnené: 14.06.2012

 
Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2010

 
Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2009

 
Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2008

 

ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
48%

 
 
 
31%

 
 
 
4%

 
 
 
2%

 
 
 
15%

 
Počet hlasujúcich: 52
webygroup

Úvodná stránka