Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stredné školy

SPOJENÁ ŠKOLA SEČOVCE

Logo Spojenej školySpojena-skola.jpg Logo.jpg

Názov školy:     Spojená škola Kollárova 17, Sečovce

Adresa:              Kollárova 17, Sečovce

E-mail:                zg@gdusecovce.sk

                            sekretariat@gdusecovce.sk

Telefón:             +421 56 678 31  01

Webstránka:    gdusecovce.edupage.org/

Má 2 zložky: Gymnázium a Strednú odbornú školu

 

Riaditeľ školy:   Ing. Milan Leškanič

Zástupkyne:       Ing. Katarína Ihnátová,

                              Ing. Mária Straková

Počet žiakov:                 641

Počet pedagógov:          42

Ostatní zamestnanci:    16

 

GYMNÁZIUM

 • 4-ročné štúdium
 • 8-ročné štúdium

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

4- ročné študijné odbory:

 • Mechanik počítačových sietí
 • Mechanik strojov a zariadení
 • Čašník, servírka
 • Kuchár 
 • Ochrana osôb a majetku

 

3-ročné učebné odbory:

 • Strojný mechanik
 • Hostinský, hostinská
 • Obrábač kovov

 

2-ročné učebné odbory:

 • Strojárska výroba
 • Výroba konfekcie
 • Praktická žena 

Výchovno - vzdelávací proces vychádza zo stratégie rozvoja školy, ktorú definuje „Školské desatoro“:

1. Proces výchovy a vzdelávania smerujeme k tomu, aby náš absolvent mal vedomostí,
zručností, kompetencie a motiváciu pre celoživotné vzdelávanie
2. Rozvíjame tvorivosť študentov
3. Prezentujeme naše projekty
4. Pripravujeme sa pre život v informačnej spoločnosti
5. Komunikujeme kultivovane a efektívne
6. Sebareflexiou sa stávame zodpovednými za svoje vzdelanie
7. Pestujeme vzťah k svojmu regiónu v európskej dimenzii
8. Prepájame vzdelanie so svetom práce, vedy a techniky
9. Pestujeme zdravý životný štýl
10. Učíme sa nielen v škole

 

Pedagogický princíp a hlavnú strategickú líniu školského vzdelávacieho programu tvorí: projektové vyučovanie ako prioritná vyučovacia stratégia, výchova k tvorivosti ako prioritná orientácia, smerovanie a portfólio ako nástroj autoevalvácie žiaka. Výchova k tvorivosti prostredníctvom projektového vyučovania má viesť žiakov k tvorivému mysleniu, ku kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať. Žiakov vedieme k samostatnosti a zodpovednosti. Tieto vlastnosti sú zároveň súčasťou profilu absolventa školy.


Aktivity školy:

-ročníkové projekty
-malá maturita
-medzinárodné projekty Erasmus+
-stredoškolská odborná činnosť
-predmetové olympiády
-Olympiáda ľudských práv
-Pytagoriáda
-Štúrovo pero
-Hviezdoslavov Kubín
-účasť na sympóziách a medzinárodných festivaloch
-barmanské súťaže
-súťaž Zenit
-školský časopis Notes
-príprava a organizovanie súťaží a besied
-športová činnosť
-lyžiarsky a plavecký výcvik
-organizovanie školských poznávacích výletov do zahraničia
-krúžková činnosť


 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
51%

 
 
 
26%

 
 
 
4%

 
 
 
4%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 77
webygroup

Úvodná stránka