Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozpočet mesta


 

Programový rozpočet mesta na roky 2019-2021

Schválený: 24.1.2019


 

Rozpočet mesta na r. 2019 - 2021

Rozpočet mesta Sečovce na roky 2019-2021 výdavky
 Rozpočet mesta Sečovce na roky 2019-2021 výdavky.pdf (474.3 kB) (474.3 kB)

Rozpočet mesta Sečovce na roky 2019-2021 príjmy
 Rozpočet mesta Sečovce na roky 2019-2021 príjmy.pdf (210.3 kB) (210.3 kB)

Programový rozpočet Mesta Sečovce na r. 2019- 2021
 PROGRAMOVÝ rozpočet mesta 2019-2021_II. verzia - kópia.pdf (207.5 kB) (207.5 kB)

Rozpočet rozpočtových organizácii na r. 2019 - 2021

09. Vzdelávanie - Výdavky rozpočtových organizácií
 s1.pdf (469.9 kB) (469.9 kB)

09 VZDELÁVANIE
 s2.pdf (200.3 kB) (200.3 kB)

Príjmy - školstvo- rozpočtové organizácie
 s3.pdf (236.8 kB) (236.8 kB)

Programový rozpočet mesta na roky 2018-2020

Schválený: 13.12.2017


 

Rozpočet mesta na r. 2018 - 2020

Programový rozpočet Mesta Sečovce na r. 2018- 2020
 2018-2020_PROGRAMOVY ROZPOCET .pdf (201.1 kB) (201.1 kB)

Rozpočet Mesta Sečovce na roky 2018-2020 - príjmy
 rozpočet príjmy 2018-2020-úprava zastupiteľstvo.pdf (292.4 kB) (292.4 kB)

Rozpočet Mesta Sečovce na roky 2018-2020 - výdavky
 rozpočet výdavky 2018-2020-úprava zastupiteľstvo.pdf (469.3 kB) (469.3 kB)

Rozpočet rozpočtových organizácii na r. 2018 - 2020

Programový rozpočet - Školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou
 Programový rozpočet školy a školské zariadenia.pdf (356.7 kB) (356.7 kB)

Príjmy - rozpočtové organizácie
 prijmy RO-skolske zariadenia.pdf (236.5 kB) (236.5 kB)

Výdavky - rozpočtové organizácie
 vydavky RO-skolske zariadenia.pdf (210.2 kB) (210.2 kB)

Materská škola ul. Jarná
 MS Jarna.pdf (158.2 kB) (158.2 kB)

Materská škola ul. Obchodná
 MS Obchodna.pdf (166.7 kB) (166.7 kB)

Základná škola, Komenského
 ZŠ-Komenského.pdf (293.1 kB) (293.1 kB)

Základná škola Obchodná
 ZŠ_Obchodná.pdf (306.7 kB) (306.7 kB)

Školská jedáleň pri ZŠ Komenského
 ŠJ-Komenského.pdf (122.7 kB) (122.7 kB)

Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná
 ŠJ-Obchodná.pdf (115.9 kB) (115.9 kB)

ŠKD pri ZŠ Komenského
 ŠKD-Komenského.pdf (115.9 kB) (115.9 kB)

ŠKD pri ZŠ Obchodná
 ŠKD-Obchodná.pdf (117.4 kB) (117.4 kB)

Základná umelecká škola Sečovce
 ZUŠ-Sečovce.pdf (258.6 kB) (258.6 kB)

Centrum voľného času Sečovce
 CVC.pdf (267.3 kB) (267.3 kB)

Programový rozpočet mesta na roky 2017-2019

Schválený: 14.12.2016


 

Programový rozpočet Mesta Sečovce a rozpočtových organizácii na r. 2017 -2019

Programový rozpočet na roky 2017-2019
 2017-2019_PROGRAMOVY rozpocet .pdf (286.7 kB) (286.7 kB)

TAB. Progr. rozpočet Mesta Sečovce na roky 2017-2019
 PROGR_2017_TAB.PDF (125.6 kB) (125.6 kB)

TAB. Progr. rozpočet - rozpočtové organizácie na roky 2017-2019
 Program rozp - tabuľka školy.pdf (191.1 kB) (191.1 kB)

Rozpočet mesta na r. 2017 - 2019 - tabuľky

Bežné príjmy
 bp17.PDF (148.7 kB) (148.7 kB)

Bežné výdavky
 BV17.PDF (451.4 kB) (451.4 kB)

Kapitálové príjmy
 kp17.PDF (116.4 kB) (116.4 kB)

Kapitálové výdavky
 kv17.PDF (111.5 kB) (111.5 kB)

Financné operácie - príjmy
 fop17.PDF (105.5 kB) (105.5 kB)

Financné operácie - výdavky
 fov17.PDF (86.6 kB) (86.6 kB)

Rozpočet rozpočtových organizácii na r. 2017 - 2019 - tabuľky

Príjmy - školstvo
 Príjmy školy 2017.pdf (149.1 kB) (149.1 kB)

Výdavky - školstvo
 Výdavky školstvo 2017,2018,2019.pdf (142.6 kB) (142.6 kB)

Materská škola ul. Jarná
 MŠ Jarna 2017, 18,2019.pdf (124 kB) (124 kB)

Materská škola ul. Obchodná
 MŠ Obchodná - 2017,18,19.pdf (174.5 kB) (174.5 kB)

Základná škola Komenského Sečovce
 ZŠ Kom. - 2017, 18, 19.pdf (209.6 kB) (209.6 kB)

Základná škola Obchodná Sečovce
 ZŠ Obchodná 2017,2018,2019.pdf (227.2 kB) (227.2 kB)

Školská jedáleň pri ZŠ Komenského Sečovce
 ZŠ Kom. - ŠJ 2017, 18, 19.pdf (86.7 kB) (86.7 kB)

Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná
 ZŠ Obchodná ŠJ 2017,2018,2019.pdf (84.3 kB) (84.3 kB)

ŠKD pri ZŠ Komenského
 ZŠ Kom. - ŠKD 2017, 18, 19.pdf (81.3 kB) (81.3 kB)

ŠKD pri ZŠ Obchodná Sečovce
 ZŠ Obchodná ŠKD 2017,2018,2019.pdf (84.4 kB) (84.4 kB)

Základná umelecká škola Sečovce
 ZUŠ ROZPOČET-2017,18, 19.pdf (181.2 kB) (181.2 kB)

Centrum voľného času Sečovce
 CVC Rozpočet 2017.pdf (183.7 kB) (183.7 kB)

Programový rozpočet mesta na roky 2016-2018

Schválený: 25.4.2016


 

Programový rozpočet Mesta Sečovce a rozpočtových organizácii na r. 2016 -2018

Programový rozpočet na roky 2016-2018
 2016-2018_PROGRAMOVY rozpočet mesta z 25.4.2016.pdf (649.4 kB) (649.4 kB)

TAB. Progr. rozpočet Mesta Sečovce na roky 2016-2018
 Progr.rozpočet16.pdf (257.7 kB) (257.7 kB)

TAB. Progr. rozpočet - rozpočtové organizácie na roky 2016-2018
 Program rozpočet - tabuľka školy.pdf (189 kB) (189 kB)

Rozpočet mesta na r. 2016 - 2018 - tabuľky

Bežné príjmy
 BP16.pdf (394.2 kB) (394.2 kB)

Bežné výdavky
 BV16.PDF (435.4 kB) (435.4 kB)

Kapitálové príjmy
 KP16.pdf (220.1 kB) (220.1 kB)

Kapitálové výdavky
 KV16.pdf (331 kB) (331 kB)

Financné operácie - príjmy
 FP16.pdf (147.1 kB) (147.1 kB)

Financné operácie - výdavky
 FV16.pdf (153.9 kB) (153.9 kB)

Rozpočet rozpočtových organizácii na r. 2016 - 2018 - tabuľky

Príjmy - školstvo
 Príjmy školy 2016.pdf (146.8 kB) (146.8 kB)

Výdavky - školstvo
 Výdavky školstvo 2016,2017,2018.pdf (139.7 kB) (139.7 kB)

Materská škola ul. Jarná
 Materská škola Jarná.pdf (118.6 kB) (118.6 kB)

Materská škola ul. Obchodná
 Materská škola Obchodná.pdf (185.4 kB) (185.4 kB)

Základná škola Komenského Sečovce
 ZŠ Komenského.pdf (197 kB) (197 kB)

Základná škola Obchodná Sečovce
 ZŠ Obchodná.pdf (200.2 kB) (200.2 kB)

Školská jedáleň pri ZŠ Komenského Sečovce
 ZŠ Komenského - ŠJ.pdf (84 kB) (84 kB)

Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná
 ZŠ Obchodná ŠJ.pdf (85.8 kB) (85.8 kB)

ŠKD pri ZŠ Komenského
 ZŠ Komenského ŠKD.pdf (79.6 kB) (79.6 kB)

ŠKD pri ZŠ Obchodná Sečovce
 ZŠ Obchodná ŠKD.pdf (137.6 kB) (137.6 kB)

Základná umelecká škola Sečovce
 Základná umelecká škola.pdf (214.7 kB) (214.7 kB)

Centrum voľného času Sečovce
 Centrum voľného času.pdf (161.7 kB) (161.7 kB)

Programový rozpočet mesta na roky 2015-2017

Schválený: 26.3.2015


 

Programový rozpočet Mesta Sečovce a rozpočtových organizácii na r. 2015 -2017

Programový rozpočet na roky 2015-2017
 Text_PROGR rozpočet 2015 2016 2017.pdf (637.9 kB) (637.9 kB)

TAB. Progr. rozpočet Mesta Sečovce na roky 2015-2017
 Progr. rozpočet_2012-2017.PDF (97.4 kB) (97.4 kB)

TAB. Progr. rozpočet - rozpočtové organizácie na roky 2015-2017
 Program rozpočet - tabuľka školy.pdf (189 kB) (189 kB)

Rozpočet mesta na r. 2015 - 2017 - tabuľky

Bežné príjmy
 BP_Viacročný rozpočet.PDF (118.9 kB) (118.9 kB)

Bežné výdavky
 BV_viacrocny_rozpocet.PDF (377.7 kB) (377.7 kB)

Kapitálové príjmy
 ROZP_KP.pdf (217.3 kB) (217.3 kB)

Kapitálové výdavky
 ROZP_KV.pdf (290.6 kB) (290.6 kB)

Financné operácie - príjmy
 ROZP_FP.pdf (135.2 kB) (135.2 kB)

Financné operácie - výdavky
 ROZP_FV.pdf (149.4 kB) (149.4 kB)

Rozpočet rozpočtových organizácii na r. 2015 - 2017 - tabuľky

Príjmy - školstvo
 Príjmy školy 2015.pdf (147 kB) (147 kB)

Výdavky - školstvo
 Výdavky školy 2015.pdf (137.5 kB) (137.5 kB)

Materská škola ul. Jarná
 M š Jarná Sečovce.pdf (173.4 kB) (173.4 kB)

Materská škola ul. Obchodná
 Materská škola Obchodná Sečovce.pdf (166.7 kB) (166.7 kB)

Základná škola Komenského Sečovce
 ZŠ Komenského Sečovce.pdf (203.9 kB) (203.9 kB)

Základná škola Obchodná Sečovce
 ZŠ Obchodná Sečovce.pdf (197.2 kB) (197.2 kB)

Školská jedáleň pri ZŠ Komenského Sečovce
 ŠJ pri ZŠ Komenského Sečovce.pdf (134.8 kB) (134.8 kB)

Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná
 ŠJ pri ZŠ Obchodná Sečovce.pdf (87.8 kB) (87.8 kB)

ŠKD pri ZŠ Komenského
 ŠKD pri ZŠ Komenského.pdf (132.9 kB) (132.9 kB)

ŠKD pri ZŠ Obchodná Sečovce
 ŠKD pri ZŠ Obchodná Sečovce.pdf (131.5 kB) (131.5 kB)

Základná umelecká škola Sečovce
 ZUŠ Sečovce.pdf (183.6 kB) (183.6 kB)

Centrum voľného času Sečovce
 CVČ Sečovce.pdf (169.7 kB) (169.7 kB)

Rozpočet mesta na rok 2014 a programový rozpočet mesta na roky 2014-2016

Schválený: 16.12.2013


 

Programový rozpočet Mesta Sečovce na r. 2014 -2016

Programový rozpočet na roky 2014-2016
 PROGRAMOVY rozpočet mesta na rok 2014,2015, 2016.pdf (491.7 kB) (491.7 kB)

Rozpočet mesta 2014 - tabuľky

Programový rozpocet
 REPE_R_ROK.PDF (95.7 kB) (95.7 kB)

Bežné príjmy
 REPE_R_ROK_bp.PDF (124.3 kB) (124.3 kB)

Bežné výdavky
 REPE_R_ROK_bv.PDF (404 kB) (404 kB)

Financné operácie - príjmy
 REPE_R_ROK_fop.PDF (87.7 kB) (87.7 kB)

Financné operácie - výdavky
 REPE_R_ROK_FOV.PDF (85.3 kB) (85.3 kB)

Kapitálové príjmy
 REPE_R_ROK_kp.PDF (96.5 kB) (96.5 kB)

Kapitálové výdavky
 REPE_R_ROK_kv.PDF (123 kB) (123 kB)

Rozpočet školy 2014

Programový rozpočet školy 2014
 progr-rozp- školy-2014.pdf (219.1 kB) (219.1 kB)

Rozpočet školy 2014 - tabuľky

Školstvo sumárne
 Školstvo sumárne.pdf (146.3 kB) (146.3 kB)

Príjmy - školstvo
 Príjmy školy.pdf (131.2 kB) (131.2 kB)

Základná škola Komenského+Obchodná Sečovce
 ZŠ Kom +Obch..pdf (235.3 kB) (235.3 kB)

ŠKD
 ŠKD pri ZŠ.pdf (147 kB) (147 kB)

Školské jedálne
 ŠJ pri ZŠ.pdf (164.6 kB) (164.6 kB)

Základná umelecká škola Sečovce
 ZUŠ 09.1.2.2.pdf (169.7 kB) (169.7 kB)

Materská škola Jarná a ŠJ pri MŠ
 MŠ Jarná + ŠJ.pdf (166 kB) (166 kB)

Materská škola Obchodná Sečovce a ŠJ pri MŠ
 MŠ+ŠJ Obchodná.pdf (150 kB) (150 kB)

Centrum voľného času Sečovce
 CVČ výdavky.pdf (150.4 kB) (150.4 kB)

Rozpočet mesta na rok 2013 a programový rozpočet mesta na roky 2013-2015

Schválený: 16.12.2012

 


 
Programový rozpočet na roky 2013-2015

 
Programový rozpočet aktualizácia

 
Rozpočet na rok 2013

 
Rozpočet školy
 Rozpocet-skoly.pdf (222.9 kB) Rozpocet-skoly.pdf (222.9 kB)

 
Rozpočet na rok 2013, bežný rozpočet

 
Rozpočet školy tabuľky

 

Rozpočet mesta na rok 2012 a programový rozpočet mesta na roky 2012-2014

Schválený: 27.01.2012

 


 
Rozpočet Tabuľky

 

 

 

 
Rozpočet Textová časť

 

 

ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
52%

 
 
 
28%

 
 
 
3%

 
 
 
2%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 58
webygroup

Úvodná stránka