Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pripravované MsZ

IV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28.02.2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.1.2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozvánka na I. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 
Bod č. 1 : Informácia o výsledkoch voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva

 
Bod č. 2 : Program ustanovujúceho zastupiteľstva a voľba návrhovej komisie

 
Bod č. 3 : Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť...............

 
Bod č. 4 : Poverenie na vykonávanie občianskych obradov

 
Bod č. 5 : Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach

 
Bod č. 5 : Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach

 
Bod č. 6 : Zriadenie komisií a voľba jej členov

 
Bod č. 7 : Plán práce a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

 
Bod č. 7 : Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

 

Šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva - dňa 03.10.2018 o 13.00 hod

Pozvánka-MsZ-3-10-2018

 
Bod 4-BP
 Bod 4-BP.pdf (128.7 kB) Bod 4-BP.pdf (128.7 kB)

 
Bod 4-BV
 Bod 4-BV.pdf (102 kB) Bod 4-BV.pdf (102 kB)

 
Bod 4-FOP
 Bod 4-FOP.pdf (98.9 kB) Bod 4-FOP.pdf (98.9 kB)

 
Bod 4-FOV
 Bod 4-FOV.pdf (83 kB) Bod 4-FOV.pdf (83 kB)

 
Bod 4-KP
 Bod 4-KP.pdf (108.8 kB) Bod 4-KP.pdf (108.8 kB)

 
Bod 4-KV
 Bod 4-KV.pdf (90.3 kB) Bod 4-KV.pdf (90.3 kB)

 
Bod 4-NU- Správa o plneni RP- k 30.6

 
Bod 4-PMS
 Bod 4-PMS.pdf (153.9 kB) Bod 4-PMS.pdf (153.9 kB)

 
Bod 4-SPRÁVA o plnení rozpočtu_30_6_2018

 
Bod 4-ŠK
 Bod 4-ŠK.pdf (448.6 kB) Bod 4-ŠK.pdf (448.6 kB)

 
Bod 5-NU- Rozpoctove opatrenie

 
Bod 6- kontrolna cinnost HKM-NU

 
Bod 7- NU- Predaj pozemku - Hantke

 
Bod 8- zámer občianska poriadková služba-NU

 
Bod 8-Žiadosť o NFP - odoslaná žiadateľom

 

Piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva - dňa 15.8.2018 o 13.00 hod

Pozvánka- MsZ-15-8-2018

 
Bod 4- voľby do samosprávy

 
Bod 5- NU-požiarny poriadok

 
Bod 5-uznesenie - krajský súd -VZN -požiarny poriadok

 
Bod 6-NU-rozpočtové opatrenie

 
Bod 7- VDS-vecné bremeno NU

 
Bod 7-ZoBZoVB Mesto Sečovce-ul.LetnáV+K

 
Bod 8- Kúpa pozemku - miestna komunikácia ul Hviezdoslavova

 
Bod 9-Predaj pozemku - Ostapčuk Ostapčuková

 
Bod 10 -Zmluva o dielo ul. Kollárova

 
Bod 10-NU-Rekonstrukcia MK ul Kollarova

 
Bod 11- Zmluva č Z201829480- kontajnerové vozidlo

 
Bod 11-NU-FL-kontajnerové vozidlo

 

Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva - dňa 19.6.2018 o 13.00 hod.

Pozvánka na MsZ 19.06.2018

 
Bod č. 4 : Prerokovanie protestu prokurátora Pd 210/17/8811-5

 
Bod č. 4 : protest prokurátora

 
Bod. č. 5 : Návrh na vyradenie majetku mesta

 
Bod. č.6: Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie

 
Bod. č.6: Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - uznesenie

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - MŠ ul. Obchodna

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - CVČ

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - MŠ ul. Jarna

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - ZŠ ul. Obchodna

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - MŠ ul. Komenského

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - ZUŠ

 
Bod č. 7. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a plán kontrolnej činnosti.

 
Bod č. 8 Správa audítora

 
Bod č.8 Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2017

 
Bod č. 9 : Rozpočtové opatrenie, zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2018.

 
Bod č . 10 : Návrh dohody –Lesy SR. š.p.

 
Bod č . 10 : Dohoda –Lesy SR. š.p.

 
Bod č. 11: Návrh komunitného plánu mesta Sečovce

 
Bod č. 11: Návrh komunitného plánu mesta Sečovce

 
Bod č. 12 : Investičná výstavba – Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia

 
Bod č. 12 : Investičná výstavba – Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia - Príloha

 
Bod č. 12 : Investičná výstavba – Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia - formulár

 
Bod č . 14 : Návrh zmlúv –sociálne služby DOS, denný stacionár

 
Bod č . 13 : Návrh zmluvy

 
Bod č . 13 : Príloha

 
Bod č . 13 : Návrh zmluvy

 
Bod č . 13 : Návrh zmluvy

 
Bod č . 13 : Príloha

 
Bod. č. 14 : Kúpa pozemku -prístupová komunikácia KC

 
Bod. č. 15 : Kúpa pozemku –miestna komunikácia ul. Hviezdoslavova

 
Bod. č. 16 : Návrh dohody – Železnice SR – vysporiadanie pozemkov

 

Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva - dňa 27.4.2018 o 13.00 hod.

Pozvánka na MsZ 27.04.2018

 
Bod 4 -PP- pohrebisko

 
Bod 4-PP-ZN- pohrebisko

 
Bod 5 - Návrh VZN prevádzkový poriadok pohrebiská

 
Bod 5-VZN - Návrh prevádzkový poriadok pohrebiská

 
Bod 6 - Inventarizácia 2017

 
Bod 6 - Inventarizácia-2017

 
Bod 7- Kontrolná činnosť HKM -NU

 
Bod 8-NU- Návrh na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta.

 
Bod 9-Priloha_c_1- zmuva charita

 
Bod 9-Priloha_c_1- zmuva charita-stacionar

 
Bod 9-Zmluva OS 2018 ADCH a Mesto Sečovce

 
Bod 9-Zmluva stacionar- 2018 ADCH a Mesto Sečovce

 
Bod 9-zmluvy ADCH- NU

 

Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 23. 03 2018 o 13.00 h

Pozvánka MsZ 23.03.2018

 
Bod 4-uznesenie VZN 1-2017 dodatok

 
Bod 5-dotácie

 
Bod 6-Návrh na uznesenie

 
Bod 7- kontrolna cinnost HKM -NU

 
Bod 8-OVS-pozemky-Albinov-NU

 
Bod 10 Kúpa nehnutelnosti VSD

 
Bod 11-Rekonstrukcia MK ul Kollarova

 
Bod 11-MK Kolarova - vykaz

 

Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 23. február 2018 o 13.00 h

Pozvánka

 
Bod č. 4 : Požiarný poriadok

 
Bod 4- PP-Prokuratura

 
Bod 5-Požiarny poriadok

 
Bod 5- NU-poziarny poriadok

 
Bod 6 NU-VZN-jasle

 
Bod 6-VZN-detské jasle -návrh

 
Bod 7- kontrolna cinnost HKM -NU

 
Bod 8- prisediaci na sude-NU

 
Bod 8-prisediaci-sud

 
Bod 9-NU- RO
 Bod 9-NU- RO 1.pdf (357.2 kB) Bod 9-NU- RO 1.pdf (357.2 kB)

 
Bod 10 -Zberný dvor NU

 
Bod 10-Projektový zámer Zberný dvor Secovce

 
Bod 11- VDS-vecné bremeno NU

 
BOD 11-Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy_KZ - Trafostanica

 
Bod 11-Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy_VB - VN a NN kábel

 
Bod 12-plan VO NU

 
Bod 12-Plán VO 2018

 
Bod 12-Dôvodová správa

 
Bod 13 -kronika-2017-NU

 
Bod 13-zapis kronika 2017

 
Bod 14-MsZ-2018-plan prace

 
Bod 14- plan MsZ- NU

 

 

 

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 31. januar 2018 o 16.00 h

Pozvánka

 
Bod č. 4 Protest prokuratúra - Požiarny poriadok mesta

 
Bod č. 4 Protest prokuratúra - Požiarny poriadok mesta

 
Bod č. 5 : Návrh Požiarny poriadok mesta Sečovce

 
Bod č. 5. Požiarny poriadok

 
Bod č. 6. Štatút novín Sečovčan - návrh

 
Bod č. 6. Uznesenie č. 86/2017

 
Bod č. 7. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra

 

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
52%

 
 
 
28%

 
 
 
3%

 
 
 
2%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 58
webygroup

Úvodná stránka