Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pripravované MsZ

III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.1.2019


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozvánka na I. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

 
Bod č. 1 : Informácia o výsledkoch voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva

 
Bod č. 2 : Program ustanovujúceho zastupiteľstva a voľba návrhovej komisie

 
Bod č. 3 : Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť...............

 
Bod č. 4 : Poverenie na vykonávanie občianskych obradov

 
Bod č. 5 : Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach

 
Bod č. 5 : Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Sečovciach

 
Bod č. 6 : Zriadenie komisií a voľba jej členov

 
Bod č. 7 : Plán práce a kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

 
Bod č. 7 : Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

 

Šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva - dňa 03.10.2018 o 13.00 hod

Pozvánka-MsZ-3-10-2018

 
Bod 4-BP
 Bod 4-BP.pdf (128.7 kB) Bod 4-BP.pdf (128.7 kB)

 
Bod 4-BV
 Bod 4-BV.pdf (102 kB) Bod 4-BV.pdf (102 kB)

 
Bod 4-FOP
 Bod 4-FOP.pdf (98.9 kB) Bod 4-FOP.pdf (98.9 kB)

 
Bod 4-FOV
 Bod 4-FOV.pdf (83 kB) Bod 4-FOV.pdf (83 kB)

 
Bod 4-KP
 Bod 4-KP.pdf (108.8 kB) Bod 4-KP.pdf (108.8 kB)

 
Bod 4-KV
 Bod 4-KV.pdf (90.3 kB) Bod 4-KV.pdf (90.3 kB)

 
Bod 4-NU- Správa o plneni RP- k 30.6

 
Bod 4-PMS
 Bod 4-PMS.pdf (153.9 kB) Bod 4-PMS.pdf (153.9 kB)

 
Bod 4-SPRÁVA o plnení rozpočtu_30_6_2018

 
Bod 4-ŠK
 Bod 4-ŠK.pdf (448.6 kB) Bod 4-ŠK.pdf (448.6 kB)

 
Bod 5-NU- Rozpoctove opatrenie

 
Bod 6- kontrolna cinnost HKM-NU

 
Bod 7- NU- Predaj pozemku - Hantke

 
Bod 8- zámer občianska poriadková služba-NU

 
Bod 8-Žiadosť o NFP - odoslaná žiadateľom

 

Piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva - dňa 15.8.2018 o 13.00 hod

Pozvánka- MsZ-15-8-2018

 
Bod 4- voľby do samosprávy

 
Bod 5- NU-požiarny poriadok

 
Bod 5-uznesenie - krajský súd -VZN -požiarny poriadok

 
Bod 6-NU-rozpočtové opatrenie

 
Bod 7- VDS-vecné bremeno NU

 
Bod 7-ZoBZoVB Mesto Sečovce-ul.LetnáV+K

 
Bod 8- Kúpa pozemku - miestna komunikácia ul Hviezdoslavova

 
Bod 9-Predaj pozemku - Ostapčuk Ostapčuková

 
Bod 10 -Zmluva o dielo ul. Kollárova

 
Bod 10-NU-Rekonstrukcia MK ul Kollarova

 
Bod 11- Zmluva č Z201829480- kontajnerové vozidlo

 
Bod 11-NU-FL-kontajnerové vozidlo

 

Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva - dňa 19.6.2018 o 13.00 hod.

Pozvánka na MsZ 19.06.2018

 
Bod č. 4 : Prerokovanie protestu prokurátora Pd 210/17/8811-5

 
Bod č. 4 : protest prokurátora

 
Bod. č. 5 : Návrh na vyradenie majetku mesta

 
Bod. č.6: Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie

 
Bod. č.6: Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - uznesenie

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - MŠ ul. Obchodna

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - CVČ

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - MŠ ul. Jarna

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - ZŠ ul. Obchodna

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - MŠ ul. Komenského

 
Bod. č.6: Správa inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie - ZUŠ

 
Bod č. 7. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a plán kontrolnej činnosti.

 
Bod č. 8 Správa audítora

 
Bod č.8 Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2017

 
Bod č. 9 : Rozpočtové opatrenie, zmena rozpočtu Mesta Sečovce v priebehu rozpočtového roka 2018.

 
Bod č . 10 : Návrh dohody –Lesy SR. š.p.

 
Bod č . 10 : Dohoda –Lesy SR. š.p.

 
Bod č. 11: Návrh komunitného plánu mesta Sečovce

 
Bod č. 11: Návrh komunitného plánu mesta Sečovce

 
Bod č. 12 : Investičná výstavba – Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia

 
Bod č. 12 : Investičná výstavba – Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia - Príloha

 
Bod č. 12 : Investičná výstavba – Rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia - formulár

 
Bod č . 14 : Návrh zmlúv –sociálne služby DOS, denný stacionár

 
Bod č . 13 : Návrh zmluvy

 
Bod č . 13 : Príloha

 
Bod č . 13 : Návrh zmluvy

 
Bod č . 13 : Návrh zmluvy

 
Bod č . 13 : Príloha

 
Bod. č. 14 : Kúpa pozemku -prístupová komunikácia KC

 
Bod. č. 15 : Kúpa pozemku –miestna komunikácia ul. Hviezdoslavova

 
Bod. č. 16 : Návrh dohody – Železnice SR – vysporiadanie pozemkov

 

Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva - dňa 27.4.2018 o 13.00 hod.

Pozvánka na MsZ 27.04.2018

 
Bod 4 -PP- pohrebisko

 
Bod 4-PP-ZN- pohrebisko

 
Bod 5 - Návrh VZN prevádzkový poriadok pohrebiská

 
Bod 5-VZN - Návrh prevádzkový poriadok pohrebiská

 
Bod 6 - Inventarizácia 2017

 
Bod 6 - Inventarizácia-2017

 
Bod 7- Kontrolná činnosť HKM -NU

 
Bod 8-NU- Návrh na vyradenie neupotrebiteľného nehnuteľného majetku mesta.

 
Bod 9-Priloha_c_1- zmuva charita

 
Bod 9-Priloha_c_1- zmuva charita-stacionar

 
Bod 9-Zmluva OS 2018 ADCH a Mesto Sečovce

 
Bod 9-Zmluva stacionar- 2018 ADCH a Mesto Sečovce

 
Bod 9-zmluvy ADCH- NU

 

Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 23. 03 2018 o 13.00 h

Pozvánka MsZ 23.03.2018

 
Bod 4-uznesenie VZN 1-2017 dodatok

 
Bod 5-dotácie

 
Bod 6-Návrh na uznesenie

 
Bod 7- kontrolna cinnost HKM -NU

 
Bod 8-OVS-pozemky-Albinov-NU

 
Bod 10 Kúpa nehnutelnosti VSD

 
Bod 11-Rekonstrukcia MK ul Kollarova

 
Bod 11-MK Kolarova - vykaz

 

Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 23. február 2018 o 13.00 h

Pozvánka

 
Bod č. 4 : Požiarný poriadok

 
Bod 4- PP-Prokuratura

 
Bod 5-Požiarny poriadok

 
Bod 5- NU-poziarny poriadok

 
Bod 6 NU-VZN-jasle

 
Bod 6-VZN-detské jasle -návrh

 
Bod 7- kontrolna cinnost HKM -NU

 
Bod 8- prisediaci na sude-NU

 
Bod 8-prisediaci-sud

 
Bod 9-NU- RO
 Bod 9-NU- RO 1.pdf (357.2 kB) Bod 9-NU- RO 1.pdf (357.2 kB)

 
Bod 10 -Zberný dvor NU

 
Bod 10-Projektový zámer Zberný dvor Secovce

 
Bod 11- VDS-vecné bremeno NU

 
BOD 11-Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy_KZ - Trafostanica

 
Bod 11-Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy_VB - VN a NN kábel

 
Bod 12-plan VO NU

 
Bod 12-Plán VO 2018

 
Bod 12-Dôvodová správa

 
Bod 13 -kronika-2017-NU

 
Bod 13-zapis kronika 2017

 
Bod 14-MsZ-2018-plan prace

 
Bod 14- plan MsZ- NU

 

 

 

Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva - 31. januar 2018 o 16.00 h

Pozvánka

 
Bod č. 4 Protest prokuratúra - Požiarny poriadok mesta

 
Bod č. 4 Protest prokuratúra - Požiarny poriadok mesta

 
Bod č. 5 : Návrh Požiarny poriadok mesta Sečovce

 
Bod č. 5. Požiarny poriadok

 
Bod č. 6. Štatút novín Sečovčan - návrh

 
Bod č. 6. Uznesenie č. 86/2017

 
Bod č. 7. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra

 

dnes je: 26.3.2019

meniny má: Emanuel

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
50%

 
 
 
30%

 
 
 
5%

 
 
 
2%

 
 
 
14%

 
Počet hlasujúcich: 44
webygroup

Úvodná stránka