Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Pamiatky

 

Rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie – bol postavený v roku 1494 v gotickom slohu, niekoľkokrát upravovaný a barokizovaný. Dal ho postaviť Andrej Bacskay. V roku 1667 dali Štefan Bocskay a Ladislav Szemere odliať 1,3 tony vážiaci zvon. Zásadné úpravy sa uskutočnili v rokoch 1672, 1730, 1871, keď bol kostol rozšírený bočnými loďami. Značne sa poškodil počas druhej svetovej vojny. Po vojne v roku 1954 bol obnovený a upravený. Dnešná trojloďová stavba má polkruhové presbytérium, južne od neho novú pristavanú vežu (1954) vysokú 56 m. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo okno s kamennou kružbou na západnej strane, južne lomený portál s kamenným prútovým ostením a sústavnejšie murivo na západnej fasáde. Priestory sú kryté lomenou valenou klenbou s pseudogotickými rebrami. Hlavnú loď spájajú s nižšími bočnými loďami lomené arkády. Z historického inventára sa zachovali lavice z 18. storočia a obraz Sviatosti z roku 1838.

Prícestná socha Piety – kultúrna pamiatka, je vedená v zozname na Krajskom pamiatkovom úrade. Ide o kamennú ľudovú barokovú sochu z 18. storočia. Nachádza sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. V roku 1999 sa uskutočnila jej rekonštrukcia a vytvorila sa kópia, ktorá je umiestnená pred vchodom do rímskokatolíckeho kostola.

Starý židovský cintorín – jediná zachovalá pamiatka na v minulosti početnú židovskú obec.

Novákov kaštieľ – dnes škola, bývalá predajňa s pneumatikami tzv. „Barumka“.

Bronzové súsošie sv. Cyrila a Metoda – osadené v roku 2002.

Medzi významnejšie sakrálne pamiatky patria: gotický náhrobok a kaplnka z 18. storočia na miestnom cintoríne a kamenný kríž z roku 1888 v mestskej časti Albinov. Z umelecko-historického hľadiska sú zaujímavé budovy bývalej octárne, bývalej meštianskej školy, okresného súdu a mnohé ďalšie.


Pomníky

Pomník Červenej armády – kultúrna pamiatka, je vedená v zozname na Krajskom pamiatkovom úrade. Bol postavený na pamiatku oslobodenia mesta počas druhej svetovej vojny sovietskou armádou, podľa návrhu kpt. S. F. Gurjanova, slávnostne odhalený 24. júna 1945. Stojí na mieste zničeného kostola Reformovanej cirkvi kresťanskej (kalvínov).

Pomník na pamiatku Východoslovenského roľníckeho povstania a výskytu cholery – postavený v rokoch 1848 – 1849, 3. septembra 1971 obnovený s novo osadenou pamätnou tabuľou. Nachádza sa na mestskom cintoríne.


Pamätné tabule

Pamätná tabuľa padlých spoluobčanov v druhej svetovej vojne – odhalená 1969, na priečelí kultúrneho domu.

Pamätná tabuľa s bustou Andreya Faya – odhalená v máji 1971 (obnovená a znovu odhalená v septembri 2015), nachádza sa na priečelí MŠ na Kochanovskej ulici.

Pamätná tabuľa ThDr. Jána Murína – odhalená v júli 2009, na priečelí Klubu dôchodcov.

Pamätná tabuľa ThDr. Vojtecha Jenčíka – odhalená v r. 2010, v rímskokatolíckom kostole.

Pamätná tabuľa Alojza Schronka – odhalená v marci 2011, nachádza sa na priečelí Centra voľného času.

 

Zaniknuté budovy

Kaštieľ (Molnárov) – kedysi stál pri lesoparku pri Lesnej správe. Klasicistický z 1. polovice 19. storočia. Po druhej svetovej vojne v ňom bývali celé rodiny. Bola to jednopodlažná päťosová pozdĺžna stavba s pôdorysom v tvare písmena T. Na hlavnej fasáde bol stredný rizalit, zakončený krátkou atikou a členený polstĺpmi a dvoma výklenkami. Pozdĺž kolmo postaveného zadného krídla boli z oboch strán pomaľované drevené stĺpy na spôsob stĺporadia. Vstupnú bránu do kaštieľa „strážili“ dva kamenné levy.

Kaštieľ (Fischerov) – stál na mieste dnešného kultúrneho domu.

Kostol – Nanebovstúpenia Pána – gréckokatolícky, postavený v roku 1757. V druhej svetovej vojne zničený.

Kostol – reformovanej cirkvi bol postavený v roku 1623. V 19. storočí bol opravený. V druhej svetovej vojne zničený.

Synagóga – postavená v roku 1873. V roku 1904 ju zachvátil požiar. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia v nej skladovali obilie a železný tovar. Bola dvojpodlažná, orientovaná východ – západ s ústredným sakrálnym priestorom a nartexom mala prvky jozefínskej architektúry. Na fasáde stredný rizalit s vchodovým výklenkom mal kruhové okno a v štíte symboliku Mojžišových tabúľ. Zbúrali ju v roku 1976.

Fáyova kúria – na jej mieste stojí MŠ na Kochanovskej ulici.

Posledná aktualizácia údajov: 13.4.2012

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka