Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zámer prenájmu majetku mesta

Program odpadového hospodárstva na roky 2016 - 2020

Oznámenie o začatí obstarávania UPM Sečovce

16-3-2016-oznamenie_o_zacati_obstaravania__upn_secovce.pdf(159.2 kB)Súbor na stiahnutie

Vyhlášky, úradné oznamy

Oznamy - archiv

Zámer prenájmu majetku mestaVytlačiť
 

 

Mesto Sečovce zverejňuje zámer  prenájmu  majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.9, písm. č. zákona 138/1991 o majetku obcí , Z.z v znení neskorších predpisov a to:

 

prenájom  majetku Mesta Sečovce  spôsobom  hodného osobitného zreteľa   postupom podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 3/5-inovou väčšinou zo všetkých   poslancov

pozemok o výmere 2845 m 2 je vo vlastníctve mesta Sečovce,  nachádzajúci sa  pri Základnej škole na ul. Komenského v meste Sečovce na parcele č. 3399, druh pozemku - záhrada, KÚ Sečovce, vedeného na LV č.4325 Okresným úradom - Katastrálnym odborom  v Trebišove.

osobitný zreteľ je účel nájmu - predmetný pozemok sa prenajíma za účelom zriadenia tréningového centra, ktoré bude slúžiť športovcom, ktorí reprezentujú naše mesto a všetkým, ktorí majú záujem o tento druh športu.

 

 za cenu    1,00  € / ročný nájom

 

pre nájomcu  SRTG Sečovce, SNP 864, 078 01 Sečovce , IČO: 50417274

 

Dôvodová správa:

Mesto Sečovce je vlastníkom hore uvedeného majetku, nachádzajúceho sa na daných parcelách. Jedná sa o pozemok o výmere 2845 m², ktorý je v správe ZŠ Komenského.

Tento pozemok mal nájomca SRTG v prenájme za účelom prevádzkovania športového tréningového centra do decembra 2018 v súlade s uznesením MsZ Mesta Sečovce č. 90/2016 za 1€ ročne. Presné podmienky budú obsahom nájomnej zmluvy.

 

 

                                                                                                                  MVDr. Jozef  Gamrát

                                                                                                                            primátor mesta

 

                           


 
 


Úvodná stránka