Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty, adresa, úradné hodiny

Mestský úrad v SečovciachAdresa Mestského úradu

Mestský úrad Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce

Identifikačné údaje

 • IČO: 00331899
 • DIČ:2020724343
 • Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
 • Číslo účtu (IBAN): SK05 0200 0000 0000 1922 9622

 

Základný kontakt na Mestský úrad:

 • Spojovateľka:  056/678 24 37

 

Stránkové hodiny na Mestskom úrade

Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 –15.30  
Utorok 7.30 – 12.00 12.30 –15.30  
Streda 7.30 – 12.00 12.30  – 16.30 dlhý deň pre občanov
Štvrtok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.30 nestránkové popoludnie
Piatok 7.30 – 12.00 12.30  – 14.30  
Obedňajšia prestávka každý deň od 12.00 hod. do 12.30 hod.

 

PRIMÁTOR MESTA – MVDr. JOZEF GAMRÁT

                jozef.gamrat@secovce.sk

 

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA - Marián Rozman

Adresa:  Kochanovská 315/32

Tel:         0915 875 864

E-mail:   marian.rozman@azet.sk

 

 

KANCELÁRIA PRIMÁTORA:

Sekretárka primátora, podateľňa - Ľubica Kmecová, kl. 20

                podatelna@secovce.sk

                info@secovce.sk

                lubica.kmecova@secovce.sk

 

Správa počítačového systému - externý - Ing. Zdenko Jenčík

Právny zástupca mesta - externý - JUDr. Vladimír Vrábeľ

 

PREDNOSTA MESTSKÉHO ÚRADU:

Ing. Jozef Litvák, CSc, kl. 42

 

HLAVNÝ KONTROLÓR:

JUDr. Radovan Wawrek kl. 46

 

KRONIKÁR MESTA:

Dávid Štefan

 

SPOLOČNÉ  ÚRADOVNE, PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY:

Spoločný matričný  úrad:

Ľudmila Vojteková, kl. 24

 

Spoločný školský úrad:

RNDr. Vladimír Švec, kl. 25

 

Spoločný stavebný úrad:

Jaroslav Hrinda, kl. 23

                 stavebny-urad@secovce.sk

 

Odbor financií a správy majetku mesta 

Odborná referentka – Ing. Iveta Vargová, kl. 30

                iveta.vargova@secovce.sk

Referát účtovníctva a rozpočtu školstva:

Ing. Katarína Kováčová, kl. 31

Referát účtovníctva:

Ing. Dominika Baňasová, kl. 31

Referát miezd a platobného styku:

Tatiana Vargová, kl. 41

Referát správy majetku:

Ing. Michal Minárik, kl. 29

Referát správy a evidencie majetku:

Ing. Viktória Takáčová

Referát správy nebytových priestorov:

Marcela Brozová, kl. 26

Referát správy miestnych daní, pokladňa:

MVDr. Michaela Demeterová, kl. 32

Referát správy miestných daní a poplatkov TKO

Bc. Miroslava Balegová, kl. 28

Referát správy dotácie a poistenie

Kristína Kaňuchová, kl. 34

 

Odbor organizačný a sociálny

Poverená vedúca odboru – Ing. Viera Wawreková, kl. 22

Referát personalistiky:

Ing. Michal Minárik, kl. 29

Referát sociálnych vecí a evidencie obyvateľstva:

Mgr. Mária Kolesárová, kl. 35

Referát osvedčovania a správy registratúry:

Mgr. Michaela Čelovská, kl. 26

 

Referát správny, organizačný a sociálnych vecí:

Magdaléna Morozová, kl. 35

Opatrovateľky:

 • Bajusová Monika
 • Benedeková Viera
 • Dobranská Katarína
 • Gdovinová Monika
 • Hudacká Diana
 • Javorský Mikuláš Ing.
 • Kratochvílová Janka
 • Kucová Beáta
 • Lengyelová Marta
 • Malecová Lucia
 • Mamczurová Jana
 • Pavurová Sidónia
 • Šaková Anna
 • Šimková Tatiana
 • Šlechtová Katarína
 • Šmaľová Danuša
 • Tomášová Daniela
 • Vysoká Viera

Sociálna práca:

tel.: 056/286 66 60

tel.: 0950 717 342

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

 • Mgr. Miroslava Petrášková - terénny sociálny pracovník, kl. 65
  • 0950 632 074
 • Mgr. Janka Tomášová - terénny sociálny pracovník, kl. 65
 • Tomáš Bedaj - terénny pracovník, kl. 65
  • 0950 717 338
 • Monika Bokolová - terénna pracovníčka, kl. 65
  • 0950 717 336
 • Lida Siváková - terénna pracovníčka, kl. 65
  • 0950 717 337

 

Upratovačka MsÚ:

 • Viera Semanová

 

Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia

Poverený vedúci odboru – Ing. Milan Filip, kl. 27

Odborná referentka

Božena Letková, kl. 27

Referát životného prostredia (výrub stromov):

Mgr. Ivan Kantor, kl. 33

Ing. Jozef Adam 

Referát civilnej ochrany:

Mgr. Ivan Kantor, kl. 33

 

Stredisko Technických služieb 

Poverený vedúci strediska – Ján Paulovčák

 • tel.: 0918 995 532

Technické služby:

 • Spojovateľka: 056/678 31 76

Zamestnanci:

Miroslav Harvan

 • tel.: 0918 901 741

Slavomír Kramer

 • tel.: 0905 876 854

Nakladanie s odpadmi:

Vladimír Soták

 • tel.: 0918 995 530

Juraj Miheli

 • tel.: 0902 916 300

Pavel Janec

 • tel.: 0918 901 767

Pavol Pitrovský

 • tel.: 0918 901 759

Peter Baňacký

 • tel.: 0918 901 764

Člen miestnej občianskej poriadkovej služby

 • Igor Balog
 • Danč Dezider
 • Martin Kotľár
 • Imrich Kudráč
 • Miroslav Mirga
 • Jana Mirgová
 • Ladislav Ridaj
 • Monika Tyniková
 • Erik Balog
 • Veronika Balogová
 • Zuzana Kostrubová
 • Martin Ternyila

Verejný cintorín:

Ľubomír Podpinka

 

Koordinátor:

Július Tokár

 

Stredisko kultúrny dom a mestská knižnica

Poverený vedúci strediska–  Katarína Pilátová

Katarína Pilátová, kl. 37

 • tel.: 0918 902 029
 • tel.: 056/678 24 04

Mgr. Veronika Sitárová, kl. 37

Sedlák Patrik,  kl. 37

Upratovačka- Alena Bedajová

Referenti – knižnica:

Mária Májovská

Dobránska Diana

 • tel.:  056/678 24 06
 •         056/678 22 09

 

Stredisko Detské jasle:

Vedúca  – Lýdia Čuchranová

 • tel.: 056/678 20 18  
 • mail : DetskeJasle@secovce.sk
 • Anna Kondášová
 • Ivana Tomková
 • Božena Kušnírová
 • Ľudmila Simová
 • Zuzana Brindová

 

Stredisko Materská škola ul.Nová:

Riaditeľka - Onuščáková Daniela

 

 


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka