Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakt

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Mestský úrad SečovceČelný pohľad na Mestský úrad v Sečovciach
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce

 

 • IČO: 00331899
 • DIČ: 2020724343
 • Bankové spojenie:
  Všeobecná úverová banka
 • Číslo účtu (IBAN):
  SK05 0200 0000 0000 1922 9622

 

Telefonické kontakty:

 • Spojovateľka MsÚ:  056/678 24 37

 • Primátor – Tel.: 056/285 02 21

                    Mobil: 0905 795 083

Mailové kontakty:

 

Kontakty na jednotlivé odbory a zamestnancov MsÚ

 

Stránkové hodiny na Mestskom úrade

Pondelok 7.30 – 12.00 12.30 –15.30  
Utorok 7.30 – 12.00 12.30 –15.30  
Streda 7.30 – 12.00 12.30  – 16.30 dlhý deň pre občanov
Štvrtok 7.30 – 12.00 12.30 – 15.30 nestránkové popoludnie
Piatok 7.30 – 12.00 12.30  – 14.30  
Obedňajšia prestávka každý deň od 12.00 hod. do 12.30 hod.

 

Informácie o webovom sídle

Vážení návštevníci www.secovce.sk,

nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke mesta Sečovce, ktorú pomocou redakčného systému spravuje mesto Sečovce.
 

Prehlásenie o prístupnosti

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Technický prevádzkovateľ:

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60,

Poštová adresa Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen

 

Správca obsahu webového sídla:

Ing. Zdenko Jenčík

Mgr. Michaela Čelovská

 • tel.: 056/285 02 26

Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce

 

Obsah webu:

Na stránkach www.secovce.sk nájdete informácie o meste Sečovce, jeho histórii, zaujímavostiach, o samosprávnych orgánoch, predstaviteľoch mesta, mestských organizáciách a inštitúciách v meste Sečovce.

 

Informácie o kompetenciách:

Mesto Sečovce vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Mesto je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.

Na výkon samosprávy sú v zmysle zákona určené samosprávne orgány – primátor mesta a Mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány a to Mestskú radu, komisie pri Mestskom zastupiteľstve a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Mestský úrad je výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva a primátora.

 

Mesto Sečovce spravuje:

 • Mestský úrad
 • Základné školy
 • Materské školy
 • Centrum voľného času
 • Základnú umeleckú školu
 • Školské  jedálne
 • Mestskú knižnicu
 • Mestské cintoríny a dom smútku

Mesto Sečovce je zriaďovateľom ZŠ Komenského 707/4, ZŠ Obchodná 5, Základnej umeleckej školy Dargovských hrdinov 26, Materskej školy Obchodná 26/63, Materskej školy Jarná a Centra voľného času Nám. sv. Cyrila a Metoda 46.
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonáva Spoločný stavebný úrad pre obvod:  Sečovce, Bačkov, Zemplínska Teplica, Parchovany, Vojčice, Michaľany.
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, evidencie občanov a občianskych záležitostí vykonáva Matričný úrad.
Prenesený výkon  štátnej správy v oblasti školstva vykonáva Spoločný školský úrad pre obvod: Sečovce, Nový Ruskov, Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica, Trnávka, Dargov, Stankovce, Bačkov, Višňov, Kravany, Parchovany, Dvorianky, Hriadky, Lastovce, Michaľany, Cejkov, Bara.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka