Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia žiadateľov o byty

Bytovky v širšom centre mesta


 

Prenajímanie nájomných bytov v meste Sečovce sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2016.

Základné informácie

 • Pre prideľovanie  bytov mesto zostavuje a pravidelne aktualizuje  zoznam žiadateľov a osobitný zoznam žiadateľov s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Do zoznamu zaraďuje žiadateľov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
 1. a/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima
 2. b/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak
  1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
  3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,
 3. c/ osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu /1/, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
 4. d/ osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu/ 2/,
 5. Pri zisťovaní príjmov podľa ods.2.1. sa postupuje podľa osobitného predpisu /3/. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu /4/ za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
 6. Životné minimum v domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. Decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku v ktorom vznikol nájom bytu.
 7. Podmienky ustanovené v odseku /2.1./ sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
 8. Do osobitného zoznamu žiadateľov o nájomný byt pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím bude zaradený žiadateľ, ktorý preukáže splnenie podmienok v odseku 2.1. a zdravotný stav zodpovedá ťažkému zdravotnému postihnutiu uvedeného v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010
 9. Do zoznamu budú zaradení žiadatelia, ktorí predložia písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:
  a) meno, priezvisko, dátum narodenia a podpis žiadateľa,
  b) miesto trvalého pobytu vrátane trvania trvalého pobytu žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú bývať mimo neplnoletých detí,
  c) potvrdenia o príjme žiadateľa a osôb ktoré s ním budú bývať za predchádzajúci kalendárny rok a za predchádzajúce tri mesiace,
  d) počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí a ich vzťah k žiadateľovi,
  e) čestné vyhlásenie žiadateľa a osôb, ktoré budú s ním bývať, že nemajú záväzky voči mestu a iným právnym subjektom, ktorých zriaďovateľom je mesto,
  f) v prípad potreby je žiadateľ povinný poskytnúť aj ďalšie informácie, pokiaľ to zákon nezakazuje, ktoré sú nevyhnutné na účely rozhodnutia o jeho žiadosti.
 10. Ak sa zistí, že žiadateľ uviedol nepravdivé údaje, komisia žiadosť vyradí.
 11. Žiadateľom o nájomný byt nesmie byť osoba, ktorá:
  a) je vlastníkom bytu alebo rodinného domu či nájomcom nájomného bytu v Meste Sečovce,
  b) ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu nemá uhradené záväzky voči Mestu Sečovce.
 • Viac informácií o procese a podmienkach prenajímania bytov sú vo VZN 1/2016.

 

 • Bližšie informácie možno získať na Mestskom úrade Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce:
 1. Tel.:       056/678 24 37
 2.  E-mail:   podatelna@secovce.sk

 

 • Referent MsÚ zodpovedný za evidenciu žiadateľov: Marcela Brozova, kl. 26
 1. Tel.: 056/285 02 26
 2. Tel.: 0918 902 027
 3. E-mail: marcela.brozova@secovce.sk

 
Zoznam žiadateľov o byty
Poradové čísloDátum podania žiadostiObčanBydlisko
1.15.8.2016Jozef UrbanT.G. Masaryka 2110/34, Trebišov
2.16.8.2016Jaroslav KušnírNámestie sv. CaM, Sečovce
3.16.8.2016Perla DemeterováNámestie sv. CaM, Sečovce
4.16.8.2016Iveta FarbarováVeľké Slemence 4, Ruská
5.16.8.2016Patrik TokárOkružná 169/2, Sečovce
6.17.8.2016Marek MirgaNová 1290/29, Sečovce
7.17.8.2016Juraj MirgaBačkovská 630/14, Sečovce
8.17.8.2016Michal DobranskýČižmárska 792/18, Sečovce
9.17.8.2016Marcela KožuchováSNP 819/15, Sečovce
10.17.8.2016Gabriela BambúchováBačkovská 599/5, Sečovce
11.17.8.2016Katarína OnderišinováNámestie sv. CaM, Sečovce
12.20.8.2016Anna ZuzikováObchodná 29/71, Sečovce
13.22.8.2016Štefan Nagy BačoLevočská 4, Košice
14.22.8.2016Aneta GecováSNP 819/39, Sečovce
15.23.8.2016Tomáš HorvathObchodná 12/25, Sečovce
16.24.8.2016Jozefína NyergešováNová 403, Parchovany
17.25.8.2016Róbert BesterciDarg. hrdinov 87/41, Sečovce
18.31.8.2016Daniela PaľováObchodná 170/42, Sečovce
19.2.9.2016Ľubomír FeckoNámestie sv. CaM, Sečovce
20.5.9.2016Slavomír SzucsOkružná 5, Sečovce
21.6.9.2016Ján TomášAlbínov 1364/4
22.13.9.2016Dominika BorošováObchodná 13/29, Sečovce
23.19.9.2016Pavol HricíkUkrajinská 2, Michalovce
24.23.9.2016Michaela OrbanováBačkovská, Sečovce
25.25.9.2016Marcela KondášováNámestie sv. CaM, Sečovce
26.25.9.2016Diana TurtákováNámestie sv. CaM, Sečovce
27.25.9.2016Miroslava SkoromaslejováObchodná 29/71, Sečovce
28.28.9.2016Juraj BambuchBačkovská 597/1, Sečovce
29.28.9.2016Jana KirvejováDarg. hrdinov 86/39, Sečovce
30.28.9.2016Svetlana BalogováDarg. hrdinov 86/39, Sečovce
31.28.9.2016Iveta BalogováPlechotická 1068/34, Sečovce
32.28.9.2016Božena KotľarováNámestie sv. CaM, Sečovce
33.28.9.2016Emília BambuchováBačkovská 597, Sečovce
34.28.9.2016Simona KozárováStaničná 181, Dvorianky
35.28.9.2016Helena BalogováSečovce
36.2.11.2016Nikolas GoroľVojčice, 317/24
37.08.12.2016František DorocákSNP 821/37, Sečovce
38.13.12.2016Lenka ĎurkovičováLetná 1612/2, Sečovce
39.19.12.2016Kristína KolodyováĽ, Štúra 268/8, Vojčice
40.29.12.2016Jozef MiškoBrezová 135/23, Parchovany
41.12.01.2017Mgr. Veronika MinorováObchodná 12/25, Sečovce
42.12.01.2017Mrg. Denisa CicháMerník 65, Merník
43.19.01.2017Viera JackováKamenná poruba 171, Vranov
44.01.02.2017René SaboSNP 822/20, Sečovce
45.14.02.2017Jakub KiraľvargaSeverná 158, Sečovce
46.07.03.2017Ľubomír Arendᚊiroká 707, Sečovce
47.17.03.2017Vladislav TokárNová Doba 550/10, Sečovce
48.06.04.2017Marek ŠimaiSNP 15, Sečovce
49.20.04.2017Bc. Ivana DrančákováDargovských hrdinov 87/41, Sečovce
50.21.04.2017Vladislava OrendášováStankovce 9, Bačkov
51.25.04.2017Veronika GregorováZvončeková 7, Sečovce
52.27.04.2017Eva JagerováHviezdoslavová 1181, Sečovce
53.11.05.2017Katarína MiňováSeverná 163, Hriadky
54.15.05.2017Tomáš JenčíkObchodná 29/73, Sečovce
55.29.05.2017Lucia CeperkováRybníková 587/20, Sečovce
56.05.06.2017Mgr. Juraj LukáčGorkého 10, Sobrance
57.13.06.2017Gabriel HľasKostolná 28/30, Zemplínsky branč
58.14.06.2017Marta TurtákováStarozagorska 1388/5, Košice
59.27.06.2017Klaudia BalogováSelárska 732/7, Sečovce
60.25.07.2017Svetlana ChromáDargovských hrdinov 86/39, Sečovce
61.26.07.2017Dalibor HromýNová 1374/32, Sečovce
62.28.07.2017Anton HorváthObchodná 12/25, Sečovce
63.15.08.2017Ján HricHlavná 505, Sečovská Polianka
64.21.08.2017Daniela MažeríkováDobrianskeho 1669/13, Humenné
65.23.08.2017Libuša TurtákováNová 1267/6, Sečovce
66.30.08.2017Martin KondášVeľké Ozorovce
67.25.09.2017Juraj BredaTrhovište 51
68.04.10.2017Zuzana TancošováObchodná 28/69, Sečovce
69.04.10.2017Marek BalogŠiroká 771/9, Sečovce
70.11.10.2017Ing. Šesták OndrejSNP 819/19, Sečovce
71.12.10.2017Miroslav KotľarBačkovská 599/5, Sečovce
72.02.11.2017Tomáš KupaSNP 819/15, Sečovce
73.08.11.2017Slávka Činoveská 
74.09.11.2017Martina KondášováŠtúrova 518/36
75.22.11.2017Tirpaková AnnaObchodná 14/31, Sečovce
76.01.12.2017Mária GuldanováSNP 842, Sečovce
77.08.12.2017Dominik DomaničHlavná 56/56, Zbehňov
78.11.12.2017Slavomír KramerSNP 820/33, Sečovce
79.09.01.2018Katarína KrupskáAlbinov 1354/24, Sečovce
80. 15.01.2018Lívia HorváthováSNP 820/27, Sečovce
81.22.01.2018Gabriela JelčováObchodná 1, Sečovce
82.23.01.2018Marek MiklošPartizánska 48, Sečovce
83. 23.01.2018Mgr. Vladimír MorozHlavná 82/2, Višňov
84. 26.01.2018Patrik MuľarBačkovská 634/6, Sečovce
85. 31.01.2018Anita HarbulováSNP 934/50, Sečovce
86. 05.02.2018Alexander BerezkinSNP 831/61, Sečovce
87.08.02.2018Silvia StaškováHatalov 36, Hatalov
88.12.02.2018Marcela HromáNová 1621/70, Sečovce
89.21.2.2018Svetlana BalogováDargovských hrdinov 86/39, Sečovce
90. 23.02.2018Dana Dankova, PapugaSNP 838/75, Sečovce
91. 26.02.2018Lida SivákováNámestie sv. CaM 160/10, Sečovce
92. 01.03.2018Mgr. Ľubica HredzákováHorovce č.1, Horovce
93. 05.03.2018Dávid BrindaObchodná 166/52, Sečovce
94. 07.03.2018Ingrid AdamováNová 1287/26
95. 08.03.2018Helena BenedekováDargovských hrdinov 141/2, Sečovce
96. 08.03.2018Ľudmila UherskáNámestie sv. CaM 149/32, Sečovce
97.09.03.2018Michaela VanciováČižmárska 783/5, Sečovce
98.09.03.2018Juliana VanciováČižmárska 783/5, Sečovce
99.12.03.2018Tomáš BodaSNP 820/31, Sečovce
100.13.03.2018Turtakova MagdalénaSNP 820/31, Sečovce
101.21.03.2018Matúš GédraBidovce 663, Bidovce
102.23.03.2018Marcela KunešováNová 1622/71, Sečovce
103.27.03.2018Denisa HasaralejkováPoľná 682/8, Sečovce
104.03.04.2018Katarína KasardováM.R.Štefánika 984/47, Sečovce
105.04.04.2018Oľga KondašováNová 1623/72, Sečovce
106.04.04.2018Marián JoškaKokšovská 20, Valaliky
107.05.04.2018Tatiana RusnákováSNP 819/11, Sečovce
108.10.05.2018Magdaléna LackováSečovce
109.18.04.2018Michaela Kandraková Albinovská 644/15
110.30.05.2018Žadanský DanielSečovce
111.18.06.2018Simona KušnírováNámestie sv. CaM 149/34, Sečovce
112.26.06.2018Marcel KondašSNP 820/29, Sečovce
113.28.06.2018Gabriela KučerováM.R.Štefánika
114.25.07.2018Natalia HarčarováSNP 8, Hraň
115. 31.07.2018Michaela ŠepeľákováBlatná 328/19, Sečovce
116.03.08.2018Stanislav AlexeyObchodná 370/1, Zemplinská Teplica
117.08.08.2018Jaroslav TakačM.R.Štefánika 77, Sečovce
118.08.08.2018Helena HorváthováHlavná 117/97, Bačkov
119.08.08.2018Radoslav KovalovskýSNP 909/100, Sečovce
120.10.08.2018Maroš HorvatŠiroká 780/2, Sečovce
121.13.08.2018Miloš KorytkoŠtúrova 505/35, Sečovce
122.14.08.2018Maroš KotľárNám. sv. CaM 149/34, Sečovce
123.22.08.2018Marcel HorvátŠiroká 780/2, Sečovce
124.04.09.2018Petra UjhelyováŠtúrova 513/46, Sečovce
125.04.09.2018Marek SabanSNP 940/38, Sečovce
126.24.09.2018Jana ChromaObchodná 29/71, Sečovce
127.07.11.2018Magdaléna MirgováŽelezníčna 1, Sečovce
128.08.11.2018Krišta GustavKochanovská 283/96, Sečovce
129.16.11.2018Dušan FarbárSečovce
130.23.11.2018Michaela SabolováOkružná 1696/1, Sečovce
131.02.01.2019Michaela LambertováNám. sv. CaM 160/8, Sečovce
132.9.1.2019Slavomír VandžuraOkružná 4, Sečovce
133.14.1.2019Cyril GdovinAlbínov 1345/42, Sečovce
134.18.1.2019Mgr. Františka PetríčkováHarangovská 357/90, Sečovská Polianka
135.1.2.2019Václav KondášNám. sv. CaM 149/5, Sečovce
136.12.2.2019Ramadan BadranStaničná ulica 271/102, Prachovany
137.18.2.2019Šimon LendackýHorovce 255
138.19.2.2019Valéria BambuchováBačkovská 635/4, Sečovce
139.25.2.2019Ján KoňaBačkovská 599/5, Sečovce
140.6.3.2019Monika KariškováM.R.Štefánika 1003/84, Sečovce
141.8.3.2019Marcela KunešováNová 1622/71, Sečovce
142.12.3.2019Miriam HorvátováŠiroká 780/2, Sečovce
143.15.3.2019Marián FrankoČeská 5, Spišská Nová Ves
144.19.3.2019Krišta RudolfOkružná 1693/1, Sečovce
145.26.3.2019Marcela DemeterováKpt.Jána Nálepku 482 /16, Sečovce
146.26.3.2019Helena KondášováNová 1390/48, Sečovce
147.27.03.2019Andrea ŠumichrastováHviezdoslavová 16, Sečovce
148.3.4.2019Ján FeketePartizánska 27, Sečovce
149.8.4.2019Iveta KrištováNová 1274/13, Sečovce
150.8.4.2019Ružena ChromáŠtúrpvá 509/43, Sečovce
151.23.4.2019Iveta BalogováPlechotická 1069/32, Sečovce
152.25.04.2019Karol ChromýTrebišov, dargovský hrdinov 86/39
153.26.4.2019Horváthová KvetoslavaZbehňov 109/18
154.30.4.2019Mgr. Lenka OrdošováZemplínska Teplica
155.27.05.2019René BrehuvBrehov, Hlavna 167/83
156.12.06.2019Viliam Buďo 
157.24.06.2019Margita BandurováVeľké Ozorovce 21
158.16.07.2019Rastislav BarančoSečovce, Dargovských hrdinov 104/75
159.18.07.2019Ján SitárSečovce, Partizánska 1154/22
160.01.08.2019Ružena JanováNámestie sv. Cyrila a Metoda 149/5, sečovce
161.09.08.2019Milan ŠenkiVeľké Ozorovce
162.15.08.2019Michal DandašNižný Žipov, Za mostom 204/1
163.04.09.2019Jana SasováZemplínska Nová Ves - Úpor, Hlavná 85/24
164.13.09.2019Jozef VeselýSečovce, Obchodná 28/67
165.19.09.2019Mgr. Alena TamášováSečovce, SNP 820/27
166.02.10.2019Martin HajdukSlanské Nové Mesto 188, 04418 Kalša
167.08.10.2019Marek KolesárDvorianky 197/3


Úvodná stránka