Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia žiadateľov o byty

Bytovky v širšom centre mesta


 

Prenajímanie nájomných bytov v meste Sečovce sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2016.

Základné informácie

 • Pre prideľovanie  bytov mesto zostavuje a pravidelne aktualizuje  zoznam žiadateľov a osobitný zoznam žiadateľov s ťažkým zdravotným postihnutím.
 • Do zoznamu zaraďuje žiadateľov, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:
 1. a/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima
 2. b/ osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak
  1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
  3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,
 3. c/ osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu /1/, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
 4. d/ osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu/ 2/,
 5. Pri zisťovaní príjmov podľa ods.2.1. sa postupuje podľa osobitného predpisu /3/. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu /4/ za kalendárny rok predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
 6. Životné minimum v domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. Decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku v ktorom vznikol nájom bytu.
 7. Podmienky ustanovené v odseku /2.1./ sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada.
 8. Do osobitného zoznamu žiadateľov o nájomný byt pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím bude zaradený žiadateľ, ktorý preukáže splnenie podmienok v odseku 2.1. a zdravotný stav zodpovedá ťažkému zdravotnému postihnutiu uvedeného v prílohe č. 2 zákona č. 443/2010
 9. Do zoznamu budú zaradení žiadatelia, ktorí predložia písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať:
  a) meno, priezvisko, dátum narodenia a podpis žiadateľa,
  b) miesto trvalého pobytu vrátane trvania trvalého pobytu žiadateľa a osôb, ktoré s ním budú bývať mimo neplnoletých detí,
  c) potvrdenia o príjme žiadateľa a osôb ktoré s ním budú bývať za predchádzajúci kalendárny rok a za predchádzajúce tri mesiace,
  d) počet členov domácnosti, ktorí sú do žiadosti zahrnutí a ich vzťah k žiadateľovi,
  e) čestné vyhlásenie žiadateľa a osôb, ktoré budú s ním bývať, že nemajú záväzky voči mestu a iným právnym subjektom, ktorých zriaďovateľom je mesto,
  f) v prípad potreby je žiadateľ povinný poskytnúť aj ďalšie informácie, pokiaľ to zákon nezakazuje, ktoré sú nevyhnutné na účely rozhodnutia o jeho žiadosti.
 10. Ak sa zistí, že žiadateľ uviedol nepravdivé údaje, komisia žiadosť vyradí.
 11. Žiadateľom o nájomný byt nesmie byť osoba, ktorá:
  a) je vlastníkom bytu alebo rodinného domu či nájomcom nájomného bytu v Meste Sečovce,
  b) ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu nemá uhradené záväzky voči Mestu Sečovce.
 • Viac informácií o procese a podmienkach prenajímania bytov sú vo VZN 1/2016.

 

 • Bližšie informácie možno získať na Mestskom úrade Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, Sečovce:
 1. Tel.:       056/678 24 37
 2.  E-mail:   podatelna@secovce.sk

 

 • Referent MsÚ zodpovedný za evidenciu žiadateľov: Marcela Brozova, kl. 26
 1. Tel.: 056/285 02 26
 2. Tel.: 0918 902 027
 3. E-mail: marcela.brozova@secovce.sk

 
Zoznam žiadateľov o byty
Poradové čísloDátum podania žiadostiObčanBydlisko
1.15.8.2016Jozef UrbanT.G. Masaryka 2110/34, Trebišov
2.16.8.2016Jaroslav KušnírNámestie sv. CaM, Sečovce
3.16.8.2016Perla DemeterováNámestie sv. CaM, Sečovce
4.16.8.2016Iveta FarbarováVeľké Slemence 4, Ruská
5.16.8.2016Patrik TokárOkružná 169/2, Sečovce
6.17.8.2016Marek MirgaNová 1290/29, Sečovce
7.17.8.2016Juraj MirgaBačkovská 630/14, Sečovce
8.17.8.2016Michal DobranskýČižmárska 792/18, Sečovce
9.17.8.2016Marcela KožuchováSNP 819/15, Sečovce
10.17.8.2016Gabriela BambúchováBačkovská 599/5, Sečovce
11.17.8.2016Katarína OnderišinováNámestie sv. CaM, Sečovce
12.20.8.2016Anna ZuzikováObchodná 29/71, Sečovce
13.22.8.2016Štefan Nagy BačoLevočská 4, Košice
14.22.8.2016Aneta GecováSNP 819/39, Sečovce
15.23.8.2016Tomáš HorvathObchodná 12/25, Sečovce
16.24.8.2016Jozefína NyergešováNová 403, Parchovany
17.25.8.2016Róbert BesterciDarg. hrdinov 87/41, Sečovce
18.31.8.2016Daniela PaľováObchodná 170/42, Sečovce
19.2.9.2016Ľubomír FeckoNámestie sv. CaM, Sečovce
20.5.9.2016Slavomír SzucsOkružná 5, Sečovce
21.6.9.2016Ján TomášAlbínov 1364/4
22.13.9.2016Dominika BorošováObchodná 13/29, Sečovce
23.19.9.2016Pavol HricíkUkrajinská 2, Michalovce
24.23.9.2016Michaela OrbanováBačkovská, Sečovce
25.25.9.2016Marcela KondášováNámestie sv. CaM, Sečovce
26.25.9.2016Diana TurtákováNámestie sv. CaM, Sečovce
27.25.9.2016Miroslava SkoromaslejováObchodná 29/71, Sečovce
28.28.9.2016Juraj BambuchBačkovská 597/1, Sečovce
29.28.9.2016Jana KirvejováDarg. hrdinov 86/39, Sečovce
30.28.9.2016Svetlana BalogováDarg. hrdinov 86/39, Sečovce
31.28.9.2016Iveta BalogováPlechotická 1068/34, Sečovce
32.28.9.2016Božena KotľarováNámestie sv. CaM, Sečovce
33.28.9.2016Emília BambuchováBačkovská 597, Sečovce
34.28.9.2016Simona KozárováStaničná 181, Dvorianky
35.28.9.2016Helena BalogováSečovce
36.2.11.2016Nikolas GoroľVojčice, 317/24
37.08.12.2016František DorocákSNP 821/37, Sečovce
38.13.12.2016Lenka ĎurkovičováLetná 1612/2, Sečovce
39.19.12.2016Kristína KolodyováĽ, Štúra 268/8, Vojčice
40.29.12.2016Jozef MiškoBrezová 135/23, Parchovany
41.12.01.2017Mgr. Veronika MinorováObchodná 12/25, Sečovce
42.12.01.2017Mrg. Denisa CicháMerník 65, Merník
43.19.01.2017Viera JackováKamenná poruba 171, Vranov
44.01.02.2017René SaboSNP 822/20, Sečovce
45.14.02.2017Jakub KiraľvargaSeverná 158, Sečovce
46.07.03.2017Ľubomír Arendᚊiroká 707, Sečovce
47.17.03.2017Vladislav TokárNová Doba 550/10, Sečovce
48.06.04.2017Marek ŠimaiSNP 15, Sečovce
49.20.04.2017Bc. Ivana DrančákováDargovských hrdinov 87/41, Sečovce
50.21.04.2017Vladislava OrendášováStankovce 9, Bačkov
51.25.04.2017Veronika GregorováZvončeková 7, Sečovce
52.27.04.2017Eva JagerováHviezdoslavová 1181, Sečovce
53.11.05.2017Katarína MiňováSeverná 163, Hriadky
54.15.05.2017Tomáš JenčíkObchodná 29/73, Sečovce
55.17.05.2017Andrej MaďarTrnávka 74, Trnávka
56.22.05.2017Marcela VanciováDargovských hrdinov 132/20, Sečovce
57.29.05.2017Lucia CeperkováRybníková 587/20, Sečovce
58.05.06.2017Mgr. Juraj LukáčGorkého 10, Sobrance
59.13.06.2017Gabriel HľasKostolná 28/30, Zemplínsky branč
60.14.06.2017Marta TurtákováStarozagorska 1388/5, Košice
61.27.06.2017Klaudia BalogováSelárska 732/7, Sečovce
62.25.07.2017Svetlana ChromáDargovských hrdinov 86/39, Sečovce
63.26.07.2017Dalibor HromýNová 1374/32, Sečovce
64.28.07.2017Anton HorváthObchodná 12/25, Sečovce
65.15.08.2017Ján HricHlavná 505, Sečovská Polianka
66.21.08.2017Daniela MažeríkováDobrianskeho 1669/13, Humenné
67.23.08.2017Libuša TurtákováNová 1267/6, Sečovce
68.30.08.2017Martin KondášVeľké Ozorovce
69.25.09.2017Juraj BredaTrhovište 51
70.04.10.2017Zuzana TancošováObchodná 28/69, Sečovce
71.04.10.2017Marek BalogŠiroká 771/9, Sečovce
72.11.10.2017Ing. Šesták OndrejSNP 819/19, Sečovce
73.12.10.2017Miroslav KotľarBačkovská 599/5, Sečovce
74.02.11.2017Tomáš KupaSNP 819/15, Sečovce
75.08.11.2017Slávka Činoveská 
76.09.11.2017Martina KondášováŠtúrova 518/36
77.10.11.2017Igor KariškoNová 1400/58
78.15.11.2017Jozefína MarcinkovaSNP 820/31, Sečovce
79.22.11.2017Tirpaková AnnaObchodná 14/31, Sečovce
80.01.12.2017Mária GuldanováSNP 842, Sečovce
81.08.12.2017Dominik DomaničHlavná 56/56, Zbehňov
82.11.12.2017Slavomír KramerSNP 820/33, Sečovce
83.09.01.2018Katarína KrupskáAlbinov 1354/24, Sečovce
84. 15.01.2018Lívia HorváthováSNP 820/27, Sečovce
85.22.01.2018Gabriela JelčováObchodná 1, Sečovce
86.23.01.2018Marek MiklošPartizánska 48, Sečovce
87. 23.01.2018Mgr. Vladimír MorozHlavná 82/2, Višňov
88. 26.01.2018Patrik MuľarBačkovská 634/6, Sečovce
89. 31.01.2018Anita HarbulováSNP 934/50, Sečovce
90. 05.02.2018Alexander BerezkinSNP 831/61, Sečovce
91.08.02.2018Silvia StaškováHatalov 36, Hatalov
92.12.02.2018Marcela HromáNová 1621/70, Sečovce
93.21.2.2018Svetlana BalogováDargovských hrdinov 86/39, Sečovce
94. 23.02.2018Dana Dankova, PapugaSNP 838/75, Sečovce
95. 26.02.2018Lida SivákováNámestie sv. CaM 160/10, Sečovce
96. 01.03.2018Mgr. Ľubica HredzákováHorovce č.1, Horovce
97. 05.03.2018Dávid BrindaObchodná 166/52, Sečovce
98. 07.03.2018Ingrid AdamováNová 1287/26
99. 08.03.2018Helena BenedekováDargovských hrdinov 141/2, Sečovce
100. 08.03.2018Ľudmila UherskáNámestie sv. CaM 149/32, Sečovce
101.09.03.2018Michaela VanciováČižmárska 783/5, Sečovce
102.09.03.2018Juliana VanciováČižmárska 783/5, Sečovce
103.12.03.2018Tomáš BodaSNP 820/31, Sečovce
104.13.03.2018Turtakova MagdalénaSNP 820/31, Sečovce
105.21.03.2018Matúš GédraBidovce 663, Bidovce
106.23.03.2018Marcela KunešováNová 1622/71, Sečovce
107.27.03.2018Denisa HasaralejkováPoľná 682/8, Sečovce
108.03.04.2018Katarína KasardováM.R.Štefánika 984/47, Sečovce
109.04.04.2018Oľga KondašováNová 1623/72, Sečovce
110.04.04.2018Marián JoškaKokšovská 20, Valaliky
111.05.04.2018Tatiana RusnákováSNP 819/11, Sečovce
112.10.05.2018Magdaléna LackováSečovce
113.18.04.2018Michaela Kandraková Albinovská 644/15
114.30.05.2018Žadanský DanielSečovce
115.18.06.2018Simona KušnírováNámestie sv. CaM 149/34, Sečovce
116.26.06.2018Marcel KondašSNP 820/29, Sečovce
117.28.06.2018Gabriela KučerováM.R.Štefánika
118.25.07.2018Natalia HarčarováSNP 8, Hraň
119. 31.07.2018Michaela ŠepeľákováBlatná 328/19, Sečovce
120.03.08.2018Stanislav AlexeyObchodná 370/1, Zemplinská Teplica
121.08.08.2018Jaroslav TakačM.R.Štefánika 77, Sečovce
122.08.08.2018Helena HorváthováHlavná 117/97, Bačkov
123.08.08.2018Radoslav KovalovskýSNP 909/100, Sečovce
124.10.08.2018Maroš HorvatŠiroká 780/2, Sečovce
125.13.08.2018Miloš KorytkoŠtúrova 505/35, Sečovce
126.14.08.2018Maroš KotľárNám. sv. CaM 149/34, Sečovce
127.22.08.2018Marcel HorvátŠiroká 780/2, Sečovce
128.04.09.2018Petra UjhelyováŠtúrova 513/46, Sečovce
129.04.09.2018Marek SabanSNP 940/38, Sečovce
130.24.09.2018Jana ChromaObchodná 29/71, Sečovce
131.07.11.2018Magdaléna MirgováŽelezníčna 1, Sečovce
132.08.11.2018Krišta GustavKochanovská 283/96, Sečovce
133.16.11.2018Dušan FarbárSečovce
134.23.11.2018Michaela SabolováOkružná 1696/1, Sečovce
135.02.01.2019Michaela LambertováNám. sv. CaM 160/8, Sečovce
136.9.1.2019Slavomír VandžuraOkružná 4, Sečovce
137.14.1.2019Cyril GdovinAlbínov 1345/42, Sečovce
138.18.1.2019Mgr. Františka PetríčkováHarangovská 357/90, Sečovská Polianka
139.1.2.2019Václav KondášNám. sv. CaM 149/5, Sečovce
140.12.2.2019Ramadan BadranStaničná ulica 271/102, Prachovany
141.18.2.2019Šimon LendackýHorovce 255
142.19.2.2019Valéria BambuchováBačkovská 635/4, Sečovce
143.25.2.2019Ján KoňaBačkovská 599/5, Sečovce
144.6.3.2019Monika KariškováM.R.Štefánika 1003/84, Sečovce
145.8.3.2019Marcela KunešováNová 1622/71, Sečovce
146.12.3.2019Miriam HorvátováŠiroká 780/2, Sečovce
147.15.3.2019Marián FrankoČeská 5, Spišská Nová Ves
148.19.3.2019Krišta RudolfOkružná 1693/1, Sečovce
149.26.3.2019Marcela DemeterováKpt.Jána Nálepku 482 /16, Sečovce
150.26.3.2019Helena KondášováNová 1390/48, Sečovce
151.27.03.2019Andrea ŠumichrastováHviezdoslavová 16, Sečovce
152.3.4.2019Ján FeketePartizánska 27, Sečovce
153.8.4.2019Iveta KrištováNová 1274/13, Sečovce
154.8.4.2019Ružena ChromáŠtúrpvá 509/43, Sečovce
155.23.4.2019Iveta BalogováPlechotická 1069/32, Sečovce
156.25.4.2019Šimon SabolLetná 1620/10, Sečovce
157.25.04.2019Karol ChromýTrebišov, dargovský hrdinov 86/39
158.26.4.2019Horváthová KvetoslavaZbehňov 109/18
159.30.4.2019Mgr. Lenka OrdošováZemplínska Teplica
160.27.05.2019René BrehuvBrehov, Hlavna 167/83
161.12.06.2019Viliam Buďo 
162.24.06.2019Margita BandurováVeľké Ozorovce 21
163.16.07.2019Rastislav BarančoSečovce, Dargovských hrdinov 104/75
164.18.07.2019Ján SitárSečovce, Partizánska 1154/22

ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
51%

 
 
 
26%

 
 
 
4%

 
 
 
4%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 77
webygroup

Úvodná stránka