Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Cirkevná spojená škola

Cirkevná spojená škola

Budova Cirkevnej spojenej školy. Foto: CSŠ

 

 

"Fides et ratio (Viera a rozum) - komplementárne vzdelávanie a
výchova v katolíckom duchu"
 

 "Umenie je zvláštne a krásne tým, že sa v ňom nedá klamať"

 

Logo Základnej školy Svätej rodiny, znázorňujúce Sv. rodinu a logo Základnej umeleckej školy sv. Cecílie s ľaliou, cez ktorú v spodnej časti vlnovkou prechádza notová osnova s notami
 

Názov školy:

Cirkevná spojená škola, Kollárova17,Sečovce
s organizačnými zložkami:

 • Základná škola Svätej Rodiny,
 • Základná umelecká škola sv. Cecílie

Adresa školy:

Kollárova 17,

078 01 Sečovce

 

Kontakty:

 • Telefón: 056/ 668 33 90
 •                 056 668 3391 (ekonómka)

                  0915 934 380 (riaditeľ, administrátor)

                  0911 812 032 (zástupkyňa)

 • Fax:     056/ 668 47 90
 • E-mail: zssvatejrodiny@stonline.sk          
 • Webstránka:  www.zssrsecovce.edu.sk

 

Riaditeľ školy: Mgr. Marcela Lemešová

Zástupcovia riaditeľa:

 • Zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ Svätej Rodiny: Ing. Slávka Bukatová
 • Zástupkyňa riaditeľa pre ZUŠ sv. Cecílie: Mgr. Lucia Gočová
   

Počet tried: 

 • Z toho ročníky 1. - 4. : 
 • Z toho ročníky 5. - 9. : 

 

Počet žiakov:

 

Počet pedagógov:  

Počet externých pedagógov:

Počet nepedagogických zamestnancov:

Duchovný správca školy: o. Mgr. Štefan Ančočik

Počet oddelení v ŠKD : 

Počet žiakov v ŠKD: 

 

Správca webstránky:

 • E-mail:


O škole:

Vyučovanie je bezplatné, založené na kresťanských princípoch. Základná škola Svätej Rodiny je plnoorganizovanou cirkevnou základnou školou. Pôsobí v prenajatých priestoroch Spojenej školy na Kollárovej ulici č. 17 v Sečovciach v tichom a príjemnom prostredí.
 

Medzi hlavné ciele pôsobenia školy patrí poskytovanie základného vzdelania, príprava žiakov na ďalšie štúdium a kresťanská výchova, realizovaná v súlade so zásadami, ktoré sú obsiahnuté v deklarácii GRAVISSIMUM EDUCATIONIS. Okrem kvalitného vzdelania poskytuje svojim žiakom vo výchove aj dôsledný duchovný rozmer.
 

Charakteristickou črtou katolíckej školy je:

 • podporovať vznik školského spoločenstva preniknutého evanjeliovým duchom slobody a lásky
 • pomáhať deťom, aby sa v nich s rozvojom vlastnej osobnosti rozvíjalo zároveň aj nové stvorenie, ktorým sa stali pri krste
 • zosúladiť ľudskú kultúru v jej celistvosti s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti žiakov o svete, živote a človeku, ktoré postupne nadobúdajú.

Tohtoročný učebný plán Základnej školy Svätej Rodiny v Sečovciach vychádza zo zamerania tohoto typu školy, ktoré je dané snahou o vyváženú vedomostnú, mravnú a duchovnú formáciu žiakov.

Podľa nového školského vzdelávacieho programu (ročníky 1., 2.,3., 5. , 6.a 7. ) „ Fides et ratio“ (Viera a rozum) - komplementárne vzdelávanie a výchova v katolíckom duchu, je posilnené vyučovanie slovenského, anglického a nemeckého jazyka, matematiky, prírodovedy, informatiky, biológie, geografie a náboženstva.
 

V tomto školskom roku naďalej platia vzdelávacie preukazy.
 

Záujmové útvary na škole:
Športovo-turistický, Biblický, Liturgická skupinka, Čítanie hrou, Pohybové hry, Počítačový, Mladí umelci, Tvorivé dielne, Legáčik, Zdravotnícky, Anglický jazyk, Tvorba časopisu Rodinkáčik.
V triedach je najviac 15 žiakov, čo umožňuje individuálny prístup ku každému žiakovi.
Škola organizuje príležitostné akcie, besiedky, výlety, výstavy, športové a umelecké podujatia.
 

Z toho vyplývajú aj dlhodobé ciele našej školy.

 • rozvoj komunikatívnosti v cudzích jazykoch,
 • pokračovať vo vyučovaní podľa učebných plánov s rozšíreným vyuč. cudzích jazykov,
 • zvyšovať počítačovú gramotnosť, dosiahnuť stav, aby každý absolvent školy dokázal pracovať s PC a internetom,
 • vytváranie a zapájanie sa do projektov,
 • zapájať žiakov do predmetových olympiád,
 • v rámci mimoškolskej činnosti ponúknuť žiakom dostatočné množstvo krúžkov,
 • efektívna práca s IKT v rámci projektu Infovek,
 • rozvíjať projekt Škola podporujúca zdravie,
 • aktívne pracovať v prevencii protidrogovej oblasti,
 • viesť žiakov k zásadám humanizmu, tolerancie,
 • ochraňovať práva detí, ktoré vyplývajú z Dohovoru o právach dieťaťa,
 • skvalitňovať prácu s nadanými žiakmi

Žiaci majú možnosť vo 4., 8., a 9. ročníku tieto navštevovať nepovinné predmety:

 • práca s počítačom,
 • cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry,
 • cvičenia z matematiky.

Vytvárame pozitívnu pracovnú atmosféru, plnú dôvery, porozumenia, podnetného prostredia, ktoré ich zbavuje strachu a pochybností o sebe.

 


 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
51%

 
 
 
26%

 
 
 
4%

 
 
 
4%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 77
webygroup

Úvodná stránka