Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

„ INS_ FTTH_TV_SCVC_00_Sečovce_ Kochanovce “.

Verejná vyhláška

O z n á m e n i e
o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania

Navrhovateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 v zastúpení Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 02 Bratislava, podal dňa 23.7.2019, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia

o umiestnení stavby číslo 1070/094/2019 zo dňa 3.5.2019

, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.6.2019 na stavbu:

„ INS_ FTTH_TV_SCVC_00_Sečovce_ Kochanovce “

na pozemkoch v katastrálnom území Sečovce.

 

Mesto Sečovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, stavebného zákona oznamuje začatie územného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnej správy a nariaďuje v zmysle § 36 ods. 1, stavebného zákona miestne šetrenie na deň

3.9.2019 (utorok) o 9.00 hod.

so stretnutím pozvaných v zasadacej miestnosti Mesta Sečovce.

 

Celý text nájdete v prílohe.


 
 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
50%

 
 
 
26%

 
 
 
4%

 
 
 
4%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 76
webygroup

Úvodná stránka