Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

„ INS_ FTTH_TV_SCVC_00_Sečovce_ Kochanovce “.

Verejná vyhláška

R o zh o d n u t ie

Navrhovateľ Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 v zastúpení Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 02 Bratislava, IČO 36 653 373, podal dňa 11.3.2019, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „ INS_ FTTH_TV_SCVC_00_Sečovce_ Kochanovce “ na pozemkoch v katastrálnom území Sečovce.

Mesto Sečovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa §§ 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviska uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva

ro z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y

„ INS_ FTTH_TV_SCVC_00_Sečovce_ Kochanovce “.

 

Celý text nájdete v prílohe.


 
 

dnes je: 20.8.2019

meniny má: Anabela

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
50%

 
 
 
26%

 
 
 
4%

 
 
 
4%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 76
webygroup

Úvodná stránka