Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Stavebné povolenieVytlačiť
 

Verejná vyhláška
S t a v e b n é p o v o l e n i e


Navrhovateľ: SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739,
podal dňa 18.12.2018, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„ Rekonštrukcia plynovodov Sečovce, SNP “ na pozemkoch parcely číslo 3614, 3575/1,
3594/1, 1702/3, 3610/1, 3594/2, 3601, v intraviláne mesta Sečovce v katastrálnom území
Sečovce, v spojenom územnom a stavebnom konaní.


Mesto Sečovce, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní
s dotknutými orgánmi verejnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní
podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel a predpisov
rozhodol takto:


Stavba: „ Rekonštrukcia plynovodov Sečovce, SNP “ na pozemkoch parcely číslo 3614,
3575/1, 3594/1, 1702/3, 3610/1, 3594/2, 3601, v intraviláne mesta Sečovce v katastrálnom
území Sečovce sa podľa § 66 stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel


p o v o ľ u j e


Členenie stavby na SO:


SO 01 – plynovody
SO 02 – pripojovacie plynovody
SO 03 – dopojenia - OPZ
SO 04 – prepoje a odpoje

 

Celý text nájdete v prílohe.


 
 

dnes je: 25.5.2019

meniny má: Urban

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
52%

 
 
 
28%

 
 
 
3%

 
 
 
2%

 
 
 
16%

 
Počet hlasujúcich: 58
webygroup

Úvodná stránka