Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Verejná vyhláška
O z n á m e n i e
o začatí spojeného konania a nariadenie miestneho zisťovania


Navrhovateľ: SPP – distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO 35 910 739, podal dňa 18.12.2018, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „ Rekonštrukcia plynovodov Sečovce, SNP “ na pozemkoch v intraviláne mesta Sečovce v katastrálnom území Sečovce.


Uvedeným dňom bolo začaté spojené konanie.


Mesto Sečovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1, a § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie spojeného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a nariaďuje v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zákona miestne šetrenie na deň


29.1. 2019 (utorok) o 10.00 hod.

 

Celý text nájdete v prílohe.


 
 

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
50%

 
 
 
26%

 
 
 
4%

 
 
 
3%

 
 
 
17%

 
Počet hlasujúcich: 72
webygroup

Úvodná stránka