Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičová 12, Košice, IČO 3617786 na základe plnej moci navrhovateľa Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO  35763469

-  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 „ TRANSPORT_SCVC_01_Veľké Ozorovce “.

 

Verejná vyhláška

R o z h o d n u t i e

 

TELEKOMUNIK s.r.o., Klimkovičová 12, Košice, IČO 36 171 786 na základe plnej moci navrhovateľa Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO  35 763 469, podala dňa 9.10.2018, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: „TRANSPORT_SCVC_01_Veľké Ozorovce “ na pozemkoch v katastrálnom území Sečovce, Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce.    

 

Mesto Sečovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu v Košiciach, Komenského 52, Košice č.j. OU-KE-OVBP2-2018/040511 zo dňa 12.9.2018 a § 117 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil predložený návrh podľa §§ 35 až 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviska uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

 

Na základe tohto posúdenia podľa §§ 39 a 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 453/2000 Z.z. vydáva

 

r o z h o d n u t i e     o     u m i e s t n e n í      s t a v b y

 

„  TRANSPORT_SCVC_01_Veľké Ozorovce “.          

 

Celé znenie nájdete v prílohe.


 
 

dnes je: 22.4.2019

meniny má: Slavomír

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
48%

 
 
 
31%

 
 
 
4%

 
 
 
2%

 
 
 
15%

 
Počet hlasujúcich: 52
webygroup

Úvodná stránka