Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejná vyhláška - Stavebné povolenieVytlačiť
 

Verejná vyhláška


S t a v e b n é p o v o l e n i e


Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice, IČO 36 599 361, podal
dňa 25.4.2018, na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
„Sečovce, ul. Bačkovská – úprava VN, TS12, NN a DP “ na pozemkoch parcely číslo 3335,
3607, 3397, 3398/1, 3395/3, 3602/4, 3602/1, 3606, v intraviláne mesta Sečovce
v katastrálnom území Sečovce, pre umiestnenie ktorej Mesto Sečovce, ako príslušný stavebný
úrad vydal rozhodnutie o umiestnení stavby č.j. 3871/438/2017-18 zo dňa 19.1.2018.


Mesto Sečovce, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976
Zb. v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní
s dotknutými orgánmi verejnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní
podľa § 62 a § 63 stavebného zákona v znení jeho neskorších noviel a predpisov rozhodol
takto:


Stavba: „ Sečovce, ul. Bačkovská – úprava VN, TS12, NN a DP “ na pozemkoch parcely
číslo 3335, 3607, 3397, 3398/1, 3395/3, 3602/4, 3602/1, 3606, v intraviláne mesta Sečovce
v katastrálnom území Sečovce sa podľa § 66 stavebného zákona v znení jeho neskorších
noviel


p o v o ľ u j e

Členenie stavby na PS a SO:


SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody 01


úsek 01 – VN kábel – montáž
úsek 02 – NN kábel – montáž


PS 01 – trafostanica TS 12


úsek 01 – trafostanica TS12 – montáž
úsek 02 – trafostanica TS12 – demontáž

 

 

Celý text rozhodnutia sa nachádza v prílohe.


 
 

dnes je: 17.2.2019

meniny má: Miloslava

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
54%

 
 
 
29%

 
 
 
4%

 
 
 
4%

 
 
 
11%

 
Počet hlasujúcich: 28
webygroup

Úvodná stránka