Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaruVytlačiť
 

Okresné   riaditeľstvo   Hasičského   a   záchranného  zboru v Trebišove

V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 

v prírodnom prostredí, na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

 

v územnom obvode okresu TREBIŠOV

 

od  1. 8. 2017 - 8.00 hod – do odvolania.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je vyhlásený na základe suchého a teplého počasia trvajúceho viac ako päť po sebe nasledujúcich dní celoplošne na území okresu Trebišov.

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov   v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sú podľa § 6b zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sú povinní najmä:

  • zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť,
  • zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
  • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
  • zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po
  • ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg.

Fyzickým osobám sa podľa § 14ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa podľa §8 písm. a), b) a c) na lesných pozemkoch a v prírodnom prostredí  zakazuje  najmä:

 

fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku

     požiaru,

zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

spaľovať horľavé látky  na voľnom priestranstve v čase  zvýšeného  nebezpečenstva vzniku

požiaru.


 
 

dnes je: 17.12.2017

meniny má: Kornélia

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
Áno
 
0%

 
Skôr áno
 
0%

 
Neviem
 
0%

 
Skôr nie
 
0%

 
Nie
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup

Úvodná stránka