Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Sečovce zverejňuje zámer prenájmu majetku mestaVytlačiť
 

Mesto Sečovce zverejňuje zámer  prenájmu  majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.9, písm. c zákona 138/1991

o majetku obcí , Z.z v znení neskorších predpisov a to:

 

Zámer prenájmu   majetku Mesta Sečovce  spôsobom  hodného osobitného zreteľa   postupom podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 3/5-inovou väčšinou zo všetkých   poslancov

 

  1. časti pozemku  o výmere   1057 m 2 nachádzajúceho sa  v priestoroch areálu klubu dôchodcov,    ulica SNP ,   súpisné číslo 829, evidenčné  č. 57, Sečovce. Parcela č. 2566,druh pozemku záhrady, KÚ Sečovce, vedeného na LV 2724 Okresným úradom - Katastrálnym odborom  v Trebišove.

 

  1. osobitný zreteľ je účel nájmu -predmetný pozemok sa bude využívať na neformálne stretnutia, kde bude zriadené detské ihrisko, ktoré sa bude plnohodnotne využívať pre matky s  deťmi za účelom zlepšenia socializácie/ pohybových aktivít a podobne.

 

  1.  za cenu    12 € /ročne

 

pre nájomcu: Materské centrum Sovička, o.z.,  IČO: 50319132 , Družstevná 1181/1, 078 01 Sečovce.

Dôvodová správa:

Mesto Sečovce je vlastníkom hore uvedeného majetku, nachádzajúceho sa na danej parcele. Jedná sa o záhradu  pri  klube dôchodcov, ktorá je  veľmi málo využívaná. MsZ schválilo zámer uznesením č. 25/2017 z 24.3.2017

Vyvesené: 4.4.2017

MVDr. Jozef  Gamrát

          primátor mesta


 
 

dnes je: 13.12.2017

meniny má: Lucia

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
Áno
 
0%

 
Skôr áno
 
0%

 
Neviem
 
0%

 
Skôr nie
 
0%

 
Nie
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup

Úvodná stránka