Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavna stranka

Verejná vyhláškyVytlačiť
 

Sečovce - demontáž TS9 Odeta, úprava NN

 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu nižšie uvedenej stavby, ktorej obsahom je

rekonštrukcia a úprava VN a NN vedenia podľa priloženej grafickej situácie.

 

názov stavby: „Sečovce - demontáž TS9 Odeta, úprava NN"

katastrálne územie: Sečovce

 

Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavby je rok 2020.

 

Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívatel'om

nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byt' predmetnou stavbou dotknuté.

Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli mesta 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.

Do projektovej dokumentácie je možné nahliadnuť na mestskom úrade.

V prípade potreby d'alšich informácií k stavbe nás môžete kontaktovať na tel. č. +421917980407.

 

Vo Vranove n/T, dňa 2.4.2019

Celý text nájdete v prílohe.


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

udeľuje stavebníkovi:

 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Generálne riaditeľstvo

so sídlom Komenského 50, Košice

IŠO: 36 570 460

 

povolenie 

"Sečovce, ul. Letná - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie"

Celú verejnú vyhlášku nájdete v prílohe.


 
 

Denný prímestský tábor Vytlačiť
 

Denný prímestský tábor.jpg


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu Vytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“)
podľa § 6 ods. 2 písm. p)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

usmerňuje postup registrácie chovov
s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.


Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ
neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“)
s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca
zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou
u fyzických osôb – nepodnikateľov.

POZOR!
Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku
aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú
regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,
pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu
pridelené CEHZ („D“).

Pokuta za neohlásenie domácej
zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške

od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Usmernenie pri postupe.pdf Usmernenie pri postupe.pdf (111.4 kB)
Registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx (571.9 kB)
Tlačivo - Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu Príloha č1 - Registrácia chovu 1 ks OŠ .pdf Príloha č1 - Registrácia chovu 1 ks OŠ .pdf (95.2 kB)
Tlačivo - Predaj ošípanej na domácu spotrebu Príloha č2 Predaj 1 ks OŠ .pdf Príloha č2 Predaj 1 ks OŠ .pdf (60.9 kB)

 
 

Program odpadového hospodárstvaVytlačiť
 

Program odpadového hospodárstvana roky 2016 - 2020

podľa § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov

spracovaný

podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

 

Celý text nájdete v prílohe.

Súbor na stiahnutie Sečovce POH pdf.pdf Sečovce POH pdf.pdf (1 MB)

 
 

EPIDÉMIA OSÝPOKVytlačiť
 

V OKRESE TREBIŠOV JE EPIDÉMIA OSÝPOK

V epidémii osýpok, ktorá prebieha v okrese Trebišov postupne ochorelo v období od septembra 2018 doposiaľ spolu 105 osôb.   Z tohto počtu sa 50 ochorení  vyskytlo u detí vo veku do 15 mesiacov, ktoré ešte nemohli byť vzhľadom na svoj vek doposiaľ očkované.  Osoby, ktoré ochoreli na osýpky majú trvalý pobyt v mestách Trebišov a Sečovce, v obciach Parchovany, Hrčeľ,  Veľká Tŕňa, Kravany, Zemplínska Teplica, Bačkov, Zemplínske Nová Ves – Úpor, Vojčice, Nižný Žipov (aktívne ohniská nákazy).

RÚVZ Trebišov za účelom predchádzania vzniku a šíreniu  ochorení na osýpky v okrese Trebišov odporúča (www.ruvztv.sk):

- venovať osobitnú pozornosť nariadeným protiepidemickým opatreniam pre rodičov vnímavých detí  na osýpky a pre osýpkam vnímavých dospelých, ktoré sa týkajú podrobeniu sa lekárskemu dohľadu a mimoriadnemu očkovaniu proti osýpkam (po predchádzajúcom telefonickom dohovore s ošetrujúcim lekárom dieťaťa/dospelého). Sledujte stránku www.ruvztv.sk;

- obmedziť návštevy s deťmi do veku 15 mesiacov ako aj u tehotných žien, ktoré nie sú očkované  alebo majú neúplné očkovanie proti osýpkam.  Týmto vnímavým osobám v prípade zdravotných ťažkostí, ktoré si vyžadujú návštevu pohotovosti alebo návštevu ambulancie lekára odporúčame najprv využiť telefonickú konzultáciu s lekárom pohotovosti/ ambulancie.

- pred návštevou pohotovosti či ambulancie lekára  najmä deťmi a  dospelými bez očkovania proti osýpkam alebo s neúplným  očkovaním proti osýpkam, odporúčame zdravotné ťažkosti spojené predovšetkým  s horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, vyrážkou vopred telefonicky konzultovať s lekárom pohotovosti/ ambulancie.

    Ambulancia pohotovostnej služby pre deti a dorast Trebišov: 056/ 666 0 266
    Ambulancia pohotovostnej služby pre dospelých Trebišov: 056/ 666 0 663
    Ústavná pohotovostná služba Trebišov: 056/ 666 0 162

 

Na základe informácie od vedenia Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. je dohodnuté poskytovanie  zdravotnej starostlivosti prednostne pre chorých vo veku do 15 mesiacov, z lokalít výskytu osýpok, u ktorých sú prítomné príznaky: výstup teploty, nádcha, kašeľ, zápal očných spojiviek, vyrážka v Infektologickej ambulancii pri Infektologickom oddelení Nemocnice s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.. Pred príchodom je potrebné  kontaktovať sa / konzultovať na tomto telefónnom čísle ambulancie: 056/641 6 375. Prípadne tieto telefónne čísla:

lekárska izba: 056/ 641 6 902

oddelenie vzdušných nákaz: 056/ 641 6 314

vedúca sestra oddelenia: 0905 229 206

Osýpky  patria  k najnákazlivejším prenosným ochoreniam, ktoré sa rýchlo šíria vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva a neúplne očkovanými. Vstupnou bránou sú spojivky a sliznice dýchacích ciest. Ochorenie prebieha v dvoch štádiách. Prvé štádium trvá 3 – 4 dni, objavuje sa výstup teploty, nádcha, kašeľ a zápal očných spojiviek. Exantémové štádium začína druhým výstupom teploty, objavením  sa vyrážky za ušami a v zátylku, ktorý sa šíri na tvár, trup a končatiny. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie.


 
 

Štatistický úrad SRVytlačiť
 

Štatistické zisťovanie RÚ

 

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných údajov. 

Zisťovanie sa uskutoční od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019

 

Celý text nájdete v prílohe

 

 

Štatistické zisťovanie RÚ

 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európských štatistických zisťovaní.

Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 28.júna 2019

Celý text nájdete v prílohe


 
 

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
 
48%

 
 
 
31%

 
 
 
4%

 
 
 
2%

 
 
 
15%

 
Počet hlasujúcich: 52
webygroup

Úvodná stránka