Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavna stranka

Pozvánka na sociálnu komisiuVytlačiť
 

P o z v á n k a
Predsedníčka komisie sociálnej a verejného poriadku pozýva

všetkých členov komisie na zasadnutie, ktoré sa bude konať
16. 10. 2019 (streda) o 15. 15 hod.

v zasadačke Mestského úradu Sečovce


Program:
1. Interpelácie členov komisie
2. Udržiavanie čistoty a údržba verejnej zelene v meste – jesenná údržba, harmonogam prác
3. Príprava na zimnú údržbu, harmonogram správy a údržby miestnych komunikácii, chodníkov v meste, pracovná pohotovosť pracovníkov technických služieb
Požiadavky na rozpočet na rok 2020
4. Verejný poriadok na cintoríne – cintorínske a pohrebné služby, požiadavky na rozpočet na r. 2020
5. Správa o činnosti Klubu dôchodcov a Jednoty dôchodcov v meste Sečovce
6. „Návrh“ Zmeny a doplnky č. 3 k Územnému plánu Mesta Sečovce
Pracovný názov „Lokalita HABEŠ“
7. Kamerový systém – Oznámenie o neúspešnosti podpory projektu „Zvýšenie bezpečnosti v našom meste“
8. Informatívna správa o odpadovom hospodárstve, množstvá vytriedeného odpadu
9. Stravné lístky dôchodcov
Bačová Mariana
10. Rôzne

 


S pozdravom


Mgr. Monika Popaďáková
predsedníčka komisie


 
 

Zahrajko zo SpievankovaVytlačiť
 

zahrajko.jpg


 
 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8.ročníkVytlačiť
 

 

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 8.ročník

 

            Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2019/2020 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 8. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            - zdravý životný štýl

            - ako chcem tráviť voľný čas

            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

           V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť s veľkým množstvom  výherných cien – chytré telefóny, powerbanky,  USB disky, trička s potlačou vlastnej práce.

1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 10 miest!

2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž,  zameraná na propagáciu projektu,        kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní. Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke  www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa 10 miest!

            Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na Facebookovom profile - RodinaBezCigariet. 

Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.

Súťaž je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2019 

 

 

plagát rodina bez cigariet 8. ročník.jpg

 


 
 

Stromy v našom mesteVytlačiť
 

stromy.jpgstromy.jpg


 
 

Štatistické zisťovanie VZPSVytlačiť
 

ŠTATISTICKÝ SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Štatistické zist'ovanie VZPS

      Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce výberové zist'ovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zist'ovaní na roky 2018 — 2020, sa toto zist'ovanie uskutoční aj v roku 2019. 


     Ciel'om zist'ovania je zabezpečovat' pravidelné informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zist'ovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrt'ročnou periodicitou. 


     Na základe skúseností štatistických úradov krajín, kde sa takto zamestnanost' sleduje, možno povedat', že ide o spol'ahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovaníe a usmerňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Výsledky týchto zist'ovaní sú užitočné a v štatistickej prezentácii zaujímavé aj pre širokú verejnost'. 


     Vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi zamestnankyňa Štatistického úradu SR p. Ing. Iveta Feriancová, ktorá sa v domácnostiach preukáže služobným preukazom. 


     Domácnost' je povinná podl'a zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike poskytnút' požadované údaje. •Štatistický úrad SR pri zabezpečovaní VZPS, pri publikovaní údajov v pinej miere zabezpečuje utajenie poskytnutých dôverných údajov. Ochranu dóverných údajov upravujú zákony č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Za ochranu dóverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. 

 


 
 

Slovak Telekom a.s. - OznámenieVytlačiť
 

verejna vyhlaska.jpgSúhlas k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete
 

na uliciach: Kochanovská, Sládkovičova, J. Horňáka, Dukelská, Mostová, Gorkého.
 


 
 

Štatistický úrad SRVytlačiť
 

Štatistické zisťovanie 

 

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných údajov. 

Zisťovanie sa uskutoční od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019

 

Celý text nájdete v prílohe

 

 

Štatistické zisťovanie 

 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS)

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019

 

Celý text nájdete v prílohe


 
 

Usmernenie pri postupe registrácie chovu Vytlačiť
 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej
republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“)
podľa § 6 ods. 2 písm. p)
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

usmerňuje postup registrácie chovov
s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.


Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ
neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“)
s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca
zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou
u fyzických osôb – nepodnikateľov.

POZOR!
Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku
aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú
regionálnu veterinárnu a potravinovú správu,
pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu
pridelené CEHZ („D“).

Pokuta za neohlásenie domácej
zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške

od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona.


 
 

Program odpadového hospodárstvaVytlačiť
 

Program odpadového hospodárstvana roky 2016 - 2020

podľa § 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov

spracovaný

podľa osnovy uvedenej v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

 

Celý text nájdete v prílohe.


 
 

Aktivity zrealizované z dotácie mesta Sečovce

ŠK ZEMPLÍN Trebišov Vytlačiť
 

ŠK ZEMPLÍN Trebišov.png

V sobotu hráči klubu ŠK ZEMPLÍN Trebišov odohrali  zápasy 2. kola Krajských majstrovstiev žiakov KSK a PSK. V derby s klubom HK Slavoj Trebišov chlapci ukázali  ukázali bojovnosť a športové srdiečko. V zápase starších žiakov potrápili súpera aj napriek vekovej a výškovej prevahe. Mladší žiaci suverénnym spôsobom zdolali domáci tím.  

Výsledky

Starší žiaci: HK Slavoj Trebišov : ŠK ZEMPLÍN Trebišov 27:19 (17:11)
Zostava: Ďurka (1), Smržík (2), Ivan (2), Petričko (1), Miňo, Karvaš Matej (8), Karvaš Šimon (5), Karchňák

Mladší žiaci: HK Slavoj Trebišov : ŠK ZEMPLÍN Trebišov 12:45 (5:22)
Zostava: Vereščák, Zeher, Früštök, Mojsej (5), Karvaš Š. (11), Ivan (14), Bobrík (3), Petričko (9), Miňo, Balejčík, Božok, Rohaľ (1), Racek (2)


 
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmasterÚvodná stránka