Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavna stranka

OznamVytlačiť
 

Poslanec NR SR Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok.

Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

Prosím, nezmeškajte to občania.

Ďakujem.


 
 

Operačný program Kvalita životného prostrediaVytlačiť
 

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Obchodná 26, Sečovce

plagát Operačný program kvalita životného prostredia

 


 
 

Úradné oznamy

Verejná vyhláška - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania (ul. Bačkovská)Vytlačiť
 

Verejná vyhláška

O z n á m e n i e

o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania

    

NEVITEL a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36 240 826 na základe plnej moci navrhovateľa Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO  35 763 469, podala dňa 29.11.2017, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

„ INS_FTTH_TV_Sečovce_Bačkovská“

na pozemkoch v intraviláne mesta Sečovce v katastrálnom území Sečovce.

 

Celý text rozhodnutia sa nachádza v prílohe.


 
 

Verejná vyhláška - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania (ul. M.R. Štefánika) Vytlačiť
 

Verejná vyhláška

O z n á m e n i e

o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania

    

NEVITEL a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36 240 826 na základe plnej moci navrhovateľa Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO  35 763 469, podala dňa 29.11.2017, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

„INS_FTTH_TV_Sečovce_Štefánika “

na pozemkoch v intraviláne mesta Sečovce v katastrálnom území Sečovce.

 

Celý text rozhodnutia sa nachádza v prílohe.


 
 

Verejná vyhláška - Stavebný úrad - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania (ul. Obchodná)Vytlačiť
 

Verejná vyhláška

O z n á m e n i e

o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania

    

NEVITEL a.s., Kračanská cesta 40, 929 01 Dunajská Streda, IČO 36 240 826 na základe plnej moci navrhovateľa Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO  35 763 469, podala dňa 29.11.2017, na tunajšom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:

„INS_FTTH_TV_Sečovce_Obchodná “

na pozemkoch v intraviláne mesta Sečovce v katastrálnom území Sečovce.

 

Celý text rozhodnutia sa nachádza v prílohe.


 
 

Zámery na prevod majetku, Obchodná verejná súťaž

Mesto Sečovce zverejňuje zámer prenájmu majetku mestaVytlačiť
 

 

 

 

Mesto Sečovce zverejňuje zámer  prenájmu  majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods.9, písm. c          zákona 138/1991 o majetku obcí , Z.z v znení neskorších predpisov a to:

 

 

Zámer prenájmu   majetku Mesta Sečovce  spôsobom  hodného osobitného zreteľa   postupom podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 3/5-inovou väčšinou zo všetkých   poslancov

Predmet nájmu:

 

1)

Telocvična na ZŠ Obchodná 5,Sečovce  na rok 2018

     V mesiacoch: január, február, marec, november, december 3x do týždňa v dňoch: utorok,      

     štvrtok, piatok v čase od 16:00 – 19:00. Spolu cca 150 hodín

 2)

       Prenájom multifunkčného ihriska na ZŠ Obchodná 5,  Sečovce na rok 2018

V mesiacoch: apríl, máj, jún, august, september, október 2x do týždňa v dňoch: utorok a štvrtok v čase od 16:30 - 17:30. Spolu cca 60 hodín

 

 3)

        Prenájom futbalového ihriska TJ Slavoj Sečovce na rok 2018

       V mesiacoch: apríl, máj, jún, august, september, október 3x do týždňa v dňoch: utorok,  

       štvrtok piatok v čase od 16:30 – 18:30. Spolu cca 120 hodín

 

 

  1. osobitný zreteľ je účel nájmu –predmet nájmu sa bude využívať na prácu s mládežou- tréningové , športové aktivity  futbal

 

  1.  za cenu  150 € /ročne –jednotlivo po 50 € (podľa hore uvedeného 1),.2),.3)

 

 pre nájomcu : 

 

 CFT Academy Slovakia, Gen. Svobodu 316, 093 01 Vranov nad Topľou  , IČO:42419123

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa:

Mesto Sečovce je vlastníkom hore uvedeného majetku, preto tento návrh musí byť prejednaný MsZ ako osobitný zreteľ.     

 

                                                                                                                  MVDr. Jozef  Gamrát

                                                                                                                     primátor mesta


 
 

dnes je: 15.12.2017

meniny má: Ivica

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
webygroup

Úvodná stránka