Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Informácie o webovom sídle

Vážení návštevníci stránky www.secovce.sk,

nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke mesta Sečovce. Toto webové sídlo – www.secovce.sk - spravuje mesto Sečovce.


Stránka je spravovaná pomocou redakčného systému. Niektoré časti podstránok, pridané pred rokom 2012 nemusia úplne spĺňať najnovšie kritéria platnej legislatívy. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla mesta Sečovce. Ospravedlňujeme sa dotknutým  občanom za problémy pri prezeraní starších stránok ako december 2011. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: webmaster@secovce.sk.Správca a vlastník obsahu: 

Mesto Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce

 • IČO: 00331899
 • DIČ: 2020724343
 • Bankové spojenie: 19229622/0200, Všeobecná úverová banka


Mailové kontakty:


Technický prevádzkovateľ:

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60,

Poštová adresa Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen


Správca obsahu webového sídla:

Ing. Zdenko Jenčík

Bc. Milan Palfi

Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce


Obsah webu:

Na stránkach www.secovce.sk nájdete informácie o meste Sečovce, jeho histórii, zaujímavostiach, o samosprávnych orgánoch, predstaviteľoch mesta, mestských organizáciách a inštitúciách v meste Sečovce.


Informácie o kompetenciách:

Mesto Sečovce vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Mesto je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
Na výkon samosprávy sú v zmysle zákona určené samosprávne orgány – primátor mesta a Mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány a to Mestskú radu, komisie pri Mestskom zastupiteľstve a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Mestský úrad je výkonným orgánom Mestského zastupiteľstva a primátora.

Mesto Sečovce spravuje:

 • Mestský úrad
 • Základné školy
 • Materské školy
 • Centrum voľného času
 • Základnú umeleckú školu
 • Školské  jedálne
 • Mestskú knižnicu
 • Mestské cintoríny a dom smútku

Mesto Sečovce je zriaďovateľom ZŠ Komenského 707/4, ZŠ Obchodná 5, Základnej umeleckej školy Dargovských hrdinov 26, Materskej školy Obchodná 26/63, Materskej školy Jarná a Centra voľného času Nám. sv. Cyrila a Metoda 46.


Prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku vykonáva Spoločný stavebný úrad pre obvod:  Sečovce, Bačkov, Zemplínska Teplica, Parchovany, Vojčice, Michaľany.


Prenesený výkon štátnej správy v oblasti matriky, evidencie občanov a občianskych záležitostí vykonáva Matričný úrad.
Prenesený výkon  štátnej správy v oblasti školstva vykonáva Spoločný školský úrad pre obvod: Sečovce, Nový Ruskov, Zbehňov, Malé Ozorovce, Veľké Ozorovce, Zemplínska Teplica, Trnávka, Dargov, Stankovce, Bačkov, Višňov, Kravany, Parchovany, Dvorianky, Hriadky, Lastovce, Michaľany, Cejkov, Bara.


 

dnes je: 30.5.2017

meniny má: Ferdinand

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
Áno
 
0%

 
Skôr áno
 
0%

 
Neviem
 
0%

 
Skôr nie
 
0%

 
Nie
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
Pre hlasovanie v ankete sa musíte registrovať/prihlásiť
webygroup

Úvodná stránka