Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÁ TABUĽA


 

Zámery na prevod majetku

Mesto Sečovce zverejňuje zámer  predaja  majetku mesta a to:

časť pozemku - novo vytvorená parcela reg. C č. 3571/2 s druhom pozemku

                            zastavané plochy a nádvoria

a časť pozemku - novo vytvorená parcela reg. C č. 3570/2 s druhom pozemku

                                zastavané plochy a nádvoria

viac...


 

Mesto Sečovce zverejňuje zámer  predaja  majetku mesta a to:

parcela č. 2619/6  v katastrálnom území Sečovce,  obec Sečovce, vedená na LV č. 2724, druh pozemku: ostatné plochy; pre D. Bajusa a E. Bajusovú.

viac...


 

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2015-textová časť-NÁVRH

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2015
 ZÚ za rok 2015.pdf (1020.8 kB) (1020.8 kB)

 

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2015 - tabuľková časť

Bežné príjmy, tabuľka č.1
 BP TAB.1.PDF (148.4 kB) (148.4 kB)

 
Bežné výdavky, tabuľka č.2
 BV TAB.2.PDF (476.6 kB) (476.6 kB)

 
Kapitálové príjmy, tabuľka č. 3
 KP TAB.3.PDF (114.7 kB) (114.7 kB)

 
Kapitálové výdavky, tabuľka č. 4
 KV TAB.4.PDF (108 kB) (108 kB)

 
Finančné operácie - príjmy,tabuľka č. 5
 FP TAB.5.PDF (98.6 kB) (98.6 kB)

 
Finančné operácie - výdavky,tabuľka č. 6
 FV TAB.6.PDF (83.1 kB) (83.1 kB)

 
Programový rozpočet za mesto,tabuľka č. 7
 TAB.7 PROGR.ROZPOČET.pdf (258.5 kB) (258.5 kB)

 
Programový rozpočet za rozpočtové organizácie, tabuľka č. 8
 TAB 8.pdf (132.4 kB) (132.4 kB)

 

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2014-textová časť

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2014
 Návrh ZÚ za rok 2014.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2014 - tabuľková časť

Bežné príjmy, tabuľka č.1
 Tab_1_BP_2011_2014.PDF (150.6 kB) (150.6 kB)

 
Bežné výdavky, tabuľka č.2
 Tab_2_BV_2011-2014.PDF (347.4 kB) (347.4 kB)

 
Kapitálové príjmy, tabuľka č. 3
 Tab_3_KP_2011-2014.PDF (122.2 kB) (122.2 kB)

 
Kapitálové výdavky, tabuľka č. 4
 Tab_4_KV_2011_2014.PDF (110.9 kB) (110.9 kB)

 
Finančné operácie_príjmy,tabuľka č. 5
 Tab_5_FOP_2011-2014.PDF (86.3 kB) (86.3 kB)

 
Finančné operácie_výdavky,tabuľka č. 6
 Tab_6_FOV_2011-2014.PDF (89 kB) (89 kB)

 
Programový rozpočet za mesto,tabuľka č. 7
 Tab_7_Prodgramový rozp.  za mesto.PDF (127.5 kB) (127.5 kB)

 
Programový rozpočet za rozpočtové organizácie, tabuľka č. 8
 Tab_8_Programový rozpočet  školstvo.pdf (44.3 kB) (44.3 kB)

 

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2013-textová časť

Záverečný účet Mesta Sečovce za rok 2013
 26-05-2014-zaverecny-ucet-mesta-secovce-za-rok-2013.pdf (994.8 kB) (994.8 kB)

 

Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2013 - tabuľková časť

Bežné príjmy, tabuľka č.1
 26-05-2014-Bežné príjmy, tabuľka č.1.pdf (543.7 kB) (543.7 kB)

 
Bežné výdavky, tabuľka č.2
 26-05-2014-Bežné výdavky, tabuľka č.2..pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
Kapitálové príjmy, tabuľka č. 3
 26-05-2014-Kapitálové príjmy, tabuľka č. 3.pdf (335.3 kB) (335.3 kB)

 
Kapitálové výdavky, tabuľka č. 4
 26-05-2014-Kapitálové výdavky, tabuľka č. 4.pdf (642.7 kB) (642.7 kB)

 
Finančné operácie_príjmy,tabuľka č. 5
 26-05-2014-Finančné operácie_príjmy,tabuľka č. 5.pdf (309.9 kB) (309.9 kB)

 
Finančné operácie_výdavky,tabuľka č. 6
 26-05-2014-Finančné operácie_výdavky,tabuľka č. 6.pdf (316.2 kB) (316.2 kB)

 
Programový rozpočet za mesto,tabuľka č. 7
 26-05-2014-Programový rozpočet za mesto,tabuľka č. 7.pdf (335.2 kB) (335.2 kB)

 
Programový rozpočet za rozpočtové organizácie, tabuľka č. 8
 26-05-2014-Programový rozpočet za rozpočtové organizácie, tabuľka č. 8.pdf (129.6 kB) (129.6 kB)

 
Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2012, Zverejnené: 27.05.2013

 
Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2011, Zverejnené: 14.06.2012

 
Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2010

 
Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2009

 
Záverečný účet mesta Sečovce za rok 2008

 

dnes je: 31.5.2016

meniny má: Petrana, Petronela

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup

Úvodná stránka