Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta Sečovce

PRIMÁTOR MESTA

Moje príhovory

Príhovor primátora - komunálne voľby 2014

 
Stanovisko mesta, v zastúpení primátorom k článku vo vydaní novín OZ Sečovce Inak č. 02/2013

 
Prílohy k stanovisku mesta k článku vo vydaní novín OZ Sečovce Inak č. 02/2013

 
Príhovor primátora, Mesačník Sečovčan, dvojčíslo december 2012/január 2013

 
Reakcia primátora mesta na list Inej cesty niet

 
Slovo primátora, mesačník Sečovčan, apríl 2012

 
Príhovor pri príležitosti slávnostného prijatia skupiny Mars, 23.04.2012

 
Koncoročný príhovor na prelome rokov 2011/2012- Prvých 365 dní očami primátora, mesačník Sečovčan, december 2011

 
Príhovor k príprave schvaľovania rozpočtu na rok 2012 z decembra 2011

 

Primátor mesta Sečovce MVDr.Jozef Gamrát

 

V Sečovciach  je vo volebnom období 2010-2014 primátorom mesta MVDr. Jozef Gamrát.

 

Primátor mesta je:

najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia občania v komunálnych voľbách.  Primátor mesta je štatutárnym zástupcom mesta v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, v administratívnoprávnych je správnym orgánom.

Funkcia primátora je verejná funkcia. Je nezlučiteľná s funkciou:

 • a) poslanca,
 • b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • d) predsedu samosprávneho kraja,
 • e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
 • f) podľa osobitného zákona

 

Právomoci primátora podľa Zákona 369/1990 o obecnom zriadení sú:

 • a) zvoláva a vedie zasadnutia Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
 • b) vykonáva mestskú správu,
 • c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 • d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok Mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov Mestského úradu,  informuje  zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku
 • e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené  zastupiteľstvu.
 • f) môže pozastaviť výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše(právo veta, resp. sistačné právo)

 

S primátorom mesta sa občan môže skontaktovať:

Osobne na adrese: 

Mestský úrad Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce


Telefonicky, faxom,  mailom:

Telefón: 

 •  056/678 24 37
 •  056/678 25 25

Fax:       

 • 056/678 27 14

Mobil: 

 •     0905 795 083

Mail:      


Primátor MVDr. Jozef Gamrát je na Mestskom úrade k dispozícii s výnimkou pracovných rokovaní a ciest mimo mesta každý pracovný deň v úradných hodinách od 7.30 do 15.30 hod. Jediným kratším dňom  je štvrtok, kedy je od 12.30 hod. na Mestskom úrade nestránkové popoludnie.


Výhradne pre občanov má stránkové hodiny každú stredu od 8.00 do 10.00 hod.

 

Odkaz primátora:

"Pokiaľ sa so mnou občania chcú stretnúť v inom termíne, sú vítaní, ale vzhľadom na môj pracovný harmonogram a vyťaženosť im nemôžem zaručiť, že budú prijatí hneď aj bez ohlásenia. Preto občanom odporúčam dohodnúť si v prípade záujmu stretnutie so mnou osobne na sekretariáte u p. Ľubice Kmecovej, telefonicky na čísle 056/678 24 37 alebo mailom na adrese: sekretariat@secovce.sk"

Váš primátor


Životopis primátora

Vzdelanie

 

 • 1979 – 1985 Vysoká škola veterinárneho lekárstva, Košice
 • 1975 – 1979 Gymnázium Sečovce

Doplnkové vzdelanie

 • 1981 – 1984 Jazyková škola, Košice, nemecký jazyk


Pracovné skúsenosti

 • 2010-dodnes  Primátor mesta Sečovce
 • 2001 – 2010   Privátny veterinárny lekár
 • 1987 – 2001   Okresné veterinárne zariadenie Trebišov
 • 1986 – 1987   Štátny majetok Trebišov
 • 1985 – 1986   Vojenská základná služba
 •  

Jazykové znalosti

 • Anglický jazyk    - pokročilý
 • Nemecký jazyk   - aktívne
 • Ruský jazyk    - aktívne
 • Počítačové znalosti
 • Microsoft Excel    - pokročilý
 • Microsoft Outlook   - pokročilý
 • Microsoft Power Point  - pokročilý
 • Microsoft Word   - pokročilý

Záujmy

 • Cestovanie, literatúra, šport, verejné dianie

Posledná aktualizácia: 13.03.2012


 
bez obrázka
Stretnutie-primator-1-cast

1. časť záznamu zo Stretnutia primátora s občanmi dňa 3. júla 2012

bez obrázka
Stretnutie-primator-2-cast

2. časť záznamu zo Stretnutia primátora s občanmi dňa 3. júla 2012

bez obrázka
Stretnutie-primator-3-cast

3. časť záznamu zo Stretnutia primátora s občanmi dňa 3. júla 2012

bez obrázka
Stretnutie-primator-4-cast

4. časť záznamu zo stretnutia primátora s občanmi dňa 3. júla


 

 

  Poďakovanie primátora

primátor

 


 

dnes je: 28.1.2015

meniny má: Alfonz

Za obsah zodpovedá
webmaster

Momentálne je stránka v skúšobnej prevádzke, nakoľko je v štádiu výstavby


webygroup
Mali by ste záujem o pozemky na individuálnu bytovú výstavbu v časti pri športovej hale, respektíve inej vhodnej lokalite ?
 
 
55%

 
 
 
39%

 
 
 
6%

 
Počet hlasujúcich: 194
Myslíte si, že pre zvýšenie poriadku v uliciach mesta je potrebné zriadenie mestskej polície?
 
 
74%

 
 
 
25%

 
 
 
1%

 
Počet hlasujúcich: 572
Kam by mesto malo umiestniť ďalšie bezpečnostné kamery?
 
 
20%

 
Počet hlasujúcich: 1452

Na tomto mieste nájdete najnovšie informácie, oznamy, zámery mesta, návrhy VZN a pod.


7184769

Úvodná stránka