Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta Sečovce
MESTSKÝ ÚRAD, KONTAKTY > Mestský úrad - kontakty a adresa

Mestský úrad - kontakty a adresa

Adresa Mestského úradu

Mestský úrad Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce

 

Identifikačné údaje

 • IČO: 00331899
 • DIČ:2020724343
 • Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
 • Číslo účtu: 19229622/0200

 

Stránkové hodiny na Mestskom úrade

 • Pondelok: 7.30 – 12.00  12.30 – 15.30
 • Utorok: 7.30 – 12.00    12.30 – 15.30
 • Streda: 7.30 – 12.00    12.30 – 16.30 dlhý deň pre občanov

 • Štvrtok: 7.30 – 12.00   12.30 – 15.30 nestránkové popoludnie

 • Piatok: 7.30 – 12.00    12.30 – 14.30

Obedňajšia prestávka každý deň od 12:00 hod. do 12:30 hod.Základný kontakt na Mestský úrad:

 • Spojovateľka:  056/678 24 37

 

Primátor mesta - MVDr. Jozef Gamrát


 


Sekretáriat  primátora:

Sekretárka primátora, podateľňa - Ľubica Kmecová, kl. 20

Správa počítačového systému - externý -Ing. Zdenko Jenčík

Právny zástupca mesta - externý - JUDr. Vladimír Vrábeľ

Informátor - Štefan Dobránsky, kl. 40


Hlavný kontrolór:

JUDr. Radovan Wawrek


Odbor financií, správy majetku mesta a regionálneho rozvoja

Vedúca odboru - Ing. Iveta Vargová, kl. 30

 

Referát účtovníctva a rozpočtu školstva:

Ing. Katarína Kováčová, kl. 31


Referát účtovníctva:

Ing. Dominika Baňasová, kl. 31


Referát miezd a platobného styku:

Tatiana Vargová, kl. 41


Referát spravy majetku:

Ing. Michal Minárik, kl. 29


Ing. Viera Wawreková, kl. 22

Referát životného prostredia, správy miestných daní a poplatkov a správy bytov:

Mgr. Ivana Murínová, kl. 33


Referát dotácii, poistenia a civilnej ochrany:

Jozef Janek, kl. 29


Referát regionálneho rozvoja, výstavby, životného prostredia, dopravy a územného plánu:

Ing. Ján Lukáč, kl. 27


Referát správy miestnych daní, pokladňa:

MVDr. Michaela Pejová, kl. 32


Referát správy nebytových priestorov:

Mgr. Ján Lukáč, kl. 22


Samostatné  referáty:

Referát organizačný:

Ing. Viera Wawreková, kl. 22


Referát sociálnych vecí a evidencie obyvateľstva:

Mgr. Mária Kolesárová, kl. 35


Referát osvedčovania a správy registratúry:

Mgr. Michaela Čeľovská, kl. 26


Referát správny, organizačný a sociálnych vecí:

Magdaléna Morozová, kl. 35


Sociálni terénni pracovníci:

Bc. Renáta Škovranová

 • tel: 0917 114 916

Mária Šeketová

 • tel: 0917 114 917

Bc. Zuzana Drančáková

 • tel: 0917 114 918

Bc. Viera Cvanigová

 • tel: 0917 114 919

Mgr. Janka Tomášová

 • tel: 0917 114 922

Tomáš Bedaj

 • tel: 0917 114 923

Gabriela Hadariová

 • tel: 0917 114 921

Bc. Janette Fedorková

 • tel: 0917 114 920


Referát personalistiky:

Ing. Michal Minárik, kl. 29


Referát kultúry, športu a kultúrnych zariadení  mesta:

vedúca referátu - Mgr. Ingrid Lukáčová, kl. 28


Kultúrny dom:

Bc.Milan Pálfi, kl.37

 • tel.: 056/285 02 37
 • tel. :0905 876 854

Anna Sabolová, kl.37

 • tel.:056/678 24 04
 • tel. :056/285 02 37

Knižnica:

Bc. Iveta Hrindová
Mária Májovská

 • tel.: 056/678 24 06


Referát Technických služieb a verejného poriadku:

Technické služby:

 • Spojovateľka: 056/678 31 76

Majster separovaného odpadu - Ján Paulovčák

 • tel.: 0918 995 532

Zamestnanci:
Miroslav Harvan

 • tel.: 0918 901 741

Slavomír Kramer

 • tel.: 0905 876 854

Nakladanie s odpadmi:
Vladimír Moroz

 • tel.: 0918 995 530

Juraj Miheli

 • tel.: 0902 916 300

Pavel Janec

 • tel.: 0918 901 767

Marcel Serbin

 • tel.: 0918 901 759

Peter Baňacký

 • tel.: 0918 901 764

Separovaný zber:
Vladimír Talian

 • tel.: 0918 901 766

Verejný cintorín:
Ing. Michal Bačo

 • tel.: 0907 672 607

Koordinátori:
Tibor Kotuľák

 • tel.: 0918 901 743

Ján Serbin

 • tel.: 0905 876 858

Detské jasle:

vedúca - Lídia Čuchranová

 • tel.: 056/678 20 18

Materská škola ul.Nová:

riaditeľka- Janka Magurová

 • tel.: 056/668 92 30

Spoločné  úradovne, prenesený výkon štátnej správy:

Matričný  úrad:

Ľudmila Vojteková, kl. 26


Spoločný školský úrad:

Mgr. Iveta Bačová, kl. 25

RNDr. Vladimír Švec


Spoločný stavebný úrad:

Jaroslav Hrinda, kl. 23

 

 

Posledná aktualizácia údajov: 21.05.2014


 

dnes je: 31.1.2015

meniny má: Emil

Za obsah zodpovedá
webmaster

Momentálne je stránka v skúšobnej prevádzke, nakoľko je v štádiu výstavby


webygroup

Pozvánka na zasadnutie komisie

    Členom                                                               Komisie finančnej, správy mestského majetku                                                                      a pre predaj  a prenájom bytov                                     Vec:  Pozvánka             Predsedníčka  komisie finančnej, sprá

Pozvánka na zasadnutie komisie

  Členom Komisie sociálnej, rómskej problematiky a verejného poriadku                    Naše číslo                               Vybavuje/linka                                         Sečovce         Jan /2015               Mgr. urínová/0918 995 534                                       29.01.2015   Vec –Pozvánka

Mali by ste záujem o pozemky na individuálnu bytovú výstavbu v časti pri športovej hale, respektíve inej vhodnej lokalite ?
 
 
55%

 
 
 
39%

 
 
 
6%

 
Počet hlasujúcich: 195
Myslíte si, že pre zvýšenie poriadku v uliciach mesta je potrebné zriadenie mestskej polície?
 
 
74%

 
 
 
25%

 
 
 
1%

 
Počet hlasujúcich: 573
Kam by mesto malo umiestniť ďalšie bezpečnostné kamery?
 
 
20%

 
Počet hlasujúcich: 1455

Na tomto mieste nájdete najnovšie informácie, oznamy, zámery mesta, návrhy VZN a pod.


7201747

Úvodná stránka