Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta Sečovce
MESTSKÝ ÚRAD > Kontakty, adresa, úradné hodiny

Kontakty, adresa, úradné hodiny

Adresa Mestského úradu

Mestský úrad Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce

Identifikačné údaje

 • IČO: 00331899
 • DIČ:2020724343
 • Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
 • Číslo účtu: 19229622/0200

Stránkové hodiny na Mestskom úrade

 • Pondelok: 7.30 – 12.00  12.30 – 15.30
 • Utorok: 7.30 – 12.00    12.30 – 15.30
 • Streda: 7.30 – 12.00    12.30 – 16.30 dlhý deň pre občanov

 • Štvrtok: 7.30 – 12.00   12.30 – 15.30 nestránkové popoludnie

 • Piatok: 7.30 – 12.00    12.30 – 14.30

Obedňajšia prestávka každý deň od 12:00 hod. do 12:30 hod.Základný kontakt na Mestský úrad:

 • Spojovateľka:  056/678 24 37

 

Primátor mesta - MVDr. Jozef Gamrát


Kancelária primátora:

Sekretárka primátora, podateľňa - Ľubica Kmecová, kl. 20

Správa počítačového systému - externý -Ing. Zdenko Jenčík

Právny zástupca mesta - externý - JUDr. Vladimír Vrábeľ

Informátor - Štefan Dobránsky, kl. 40

Externá komunikácia, propagácia mesta, správca webu, noviny - Ing. Lýdia Vereščáková


Hlavný kontrolór:

JUDr. Radovan Wawrek


Odbor financií, správy majetku mesta a regionálneho rozvoja

Vedúca odboru - Ing. Iveta Vargová, kl. 30

Referát účtovníctva a rozpočtu školstva:

Ing. Katarína Kováčová, kl. 31

Referát účtovníctva:

Ing. Dominika Baňasová, kl. 31

Referát miezd a platobného styku:

Tatiana Vargová, kl. 41

Referát spravy majetku:

Ing. Michal Minárik, kl. 29

Adela Sabolová, kl. 42

Ing. Viera Wawreková, kl. 22

Referát životného prostredia, správy miestných daní a poplatkov a správy bytov:

Mgr. Ivana Murínová, kl. 33

Referát dotácii, poistenia a civilnej ochrany:

Jozef Janek, kl. 34

Referát regionálneho rozvoja, výstavby, životného prostredia, dopravy a územného plánu:

Ing. Ján Lukáč, kl. 27

Referát správy miestnych daní, pokladňa:

MVDr. Michaela Pejová, kl. 32

 

Samostatné  referáty:

Referát organizačný:

Ing. Viera Wawreková, kl. 22

Referát sociálnych vecí a evidencie obyvateľstva:

Mgr. Mária Kolesárová, kl. 35

Referát osvedčovania a správy registratúry:

Mgr. Michaela Čeľovská, kl. 26

Referát správny, organizačný a sociálnych vecí:

Magdaléna Morozová, kl. 35

Sociálni terénni pracovníci:

Mgr. Renáta Škovranová

 • tel: 0917 114 916

Bc. Katarína Krupská

 • tel: 0917 114 917

Bc. Zuzana Drančáková

 • tel: 0917 114 918

Mgr. Viera Cvanigová

 • tel: 0917 114 919

Mgr. Janka Tomášová

 • tel: 0917 114 922

Tomáš Bedaj

 • tel: 0917 114 923

Gabriela Hadariová

 • tel: 0917 114 921

Bc. Janette Fedorková

 • tel: 0917 114 920
 •  

Referát personalistiky:

Ing. Michal Minárik, kl. 29


Referát kultúry, športu a kultúrnych zariadení  mesta:

vedúca referátu - Mgr. Ingrid Lukáčová, kl. 28

Referenti- kultúrny dom:

Bc.Milan Pálfi 

Anna Sabolová

Bc. Ivan Kantor

 • tel.: 0918 902 029
 • tel.: 056/678 24 04

Referenti - knižnica:

Mária Májovská

Bc. Iveta Hrindová

Marcela Brozová

 


Referát Technických služieb a verejného poriadku:

Technické služby:

 • Spojovateľka: 056/678 31 76

Správca strediska separovaného odpadu, poverený vedúci referátu TS a VP - Ján Paulovčák

 • tel.: 0918 995 532

Zamestnanci:
Miroslav Harvan

 • tel.: 0918 901 741

Slavomír Kramer

 • tel.: 0905 876 854

Nakladanie s odpadmi:
Vladimír Moroz

 • tel.: 0918 995 530

Juraj Miheli

 • tel.: 0902 916 300

Pavel Janec

 • tel.: 0918 901 767

Marcel Serbin

 • tel.: 0918 901 759

Peter Baňacký

 • tel.: 0918 901 764

Separovaný zber:
Vladimír Talian

 • tel.: 0918 901 766

Verejný cintorín:
Ing. Michal Bačo

 • tel.: 0907 672 607

Koordinátori:
Július Tokár

Ján Serbin

tel.: 0905 876 858

Pochôdzkár:

Tibor Kotuľák

tel.: 0918 901 743

Detské jasle:

vedúca - Lýdia Čuchranová

 • tel.: 056/678 20 18

Materská škola ul.Nová:

riaditeľka- Janka Magurová

 • tel.: 056/668 92 30

Spoločné  úradovne, prenesený výkon štátnej správy:

Mária Májovská

Tel.: 056/678 24 06
       056/678 22 09
E-mail: maria.majovska@secovce.sk

Bc. Iveta Hrindová

Tel.:  056/678 24 06
        056/678 22 09
E-mail: iveta.hrindova@secovce.sk

Marcela Brozová

Matričný  úrad:

Ľudmila Vojteková, kl. 24


Spoločný školský úrad:

RNDr. Vladimír Švec, kl. 25


Spoločný stavebný úrad:

Jaroslav Hrinda, kl. 23


 

dnes je: 18.4.2015

meniny má: Valér

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup
Má mesto pokračovať vo výstavbe nových bytov?
 
 
74%

 
 
 
1%

 
 
 
2%

 
 
 
10%

 
 
 
14%

 
Počet hlasujúcich: 175
Mali by ste záujem o pozemky na individuálnu bytovú výstavbu v časti pri športovej hale, respektíve inej vhodnej lokalite ?
 
 
58%

 
 
 
37%

 
 
 
5%

 
Počet hlasujúcich: 302

7875757

Úvodná stránka