Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty, adresa, úradné hodiny

Adresa Mestského úradu

Mestský úrad Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce

Identifikačné údaje

 • IČO: 00331899
 • DIČ:2020724343
 • Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
 • Číslo účtu (IBAN): SK05 0200 0000 0000 1922 9622

Stránkové hodiny na Mestskom úrade

 • Pondelok: 7.30 – 12.00  12.30 – 15.30
 • Utorok: 7.30 – 12.00    12.30 – 15.30
 • Streda: 7.30 – 12.00    12.30 – 16.30 dlhý deň pre občanov

 • Štvrtok: 7.30 – 12.00   12.30 – 15.30 nestránkové popoludnie

 • Piatok: 7.30 – 12.00    12.30 – 14.30

Obedňajšia prestávka každý deň od 12:00 hod. do 12:30 hod.Základný kontakt na Mestský úrad:

 • Spojovateľka:  056/678 24 37

 

PRIMÁTOR MESTA - MVDr. JOZEF GAMRÁT

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA MESTA -Ing. MARIÁN VASILIŠIN

 

KANCELÁRIA PRIMÁTORA:

Sekretárka primátora, podateľňa - Ľubica Kmecová, kl. 20

Správa počítačového systému - externý - Ing. Zdenko Jenčík

Právny zástupca mesta - externý - JUDr. Vladimír Vrábeľ

 

HLAVNÝ KONTROLÓR:

JUDr. Radovan Wawrek

 

KRONIKÁR MESTA:

PHDr. Branislav Bruňák

 

SPOLOČNÉ  ÚRADOVNE, PRENESENÝ VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY:

Spoločný matričný  úrad:

Ľudmila Vojteková, kl. 24


Spoločný školský úrad:

RNDr. Vladimír Švec, kl. 25


Spoločný stavebný úrad:

Jaroslav Hrinda, kl. 23

 

Odbor financií a správy majetku mesta 

Poverená vedúca odboru - Ing. Iveta Vargová, kl. 30

Referát účtovníctva a rozpočtu školstva:

Ing. Katarína Kováčová, kl. 31

Referát účtovníctva:

Ing. Dominika Baňasová, kl. 31

Referát miezd a platobného styku:

Tatiana Vargová, kl. 41

Referát správy majetku:

Ing. Michal Minárik, kl. 29

Referát správy nebytových priestorov:

Adela Sabolová, kl. 42

Referát správy miestných daní a poplatkov a správy bytov:

Bc. Ivan Kantor, kl. 33

Referát dotácii, poistenia a evidencie majetku:

Jozef Janek, kl. 34

Referát správy miestnych daní, pokladňa:

MVDr. Michaela Demeterová, kl. 32

 

Odbor organizačný a sociálny

Poverená vedúca odboru - Ing. Viera Wawreková, kl. 22

Referát personalistiky

Ing. Michal Minárik, kl. 29

Referát sociálnych vecí a evidencie obyvateľstva:

Mgr. Mária Kolesárová, kl. 35

Mgr. Michaela Belejová

Referát osvedčovania a správy registratúry:

Marcela Brozová, kl. 26

Referát správny, organizačný a sociálnych vecí:

Magdaléna Morozová, kl. 35

Informátor:

Štefan Dobránsky

Opatrovateľky:

 • Monika Bajusová
 • Beáta Kucová
 • Lenka Magyarová
 • Kveta Schneiderová
 • Katarína Vrbiarová
 • Marta Lengyelová
 • Jana Maczurová(dohoda §50j)
 • Mgr. Janka Tomášová

Upratovačka MsÚ:

 • Mária Kačmárová

 

Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia

Poverený vedúci odboru - Ing. Ján Lukáč, kl. 27

Referát životného prostredia:

Bc. Ivan Kantor, kl. 33

Referát civilnej ochrany:

Jozef Janek, kl. 34

 

 

Stredisko Technických služieb 

Poverený vedúci strediska - Ján Paulovčák

 • tel.: 0918 995 532

Technické služby:

 • Spojovateľka: 056/678 31 76

Zamestnanci:

Miroslav Harvan

 • tel.: 0918 901 741

Slavomír Kramer

 • tel.: 0905 876 854

Nakladanie s odpadmi:

Vladimír Moroz

 • tel.: 0918 995 530

Juraj Miheli

 • tel.: 0902 916 300

Pavel Janec

 • tel.: 0918 901 767

Marcel Serbin

 • tel.: 0918 901 759

Peter Baňacký

 • tel.: 0918 901 764

Verejný cintorín:

Peter Tomčák

 • tel.: 0907 672 607

Koordinátori:

Július Tokár

 

Mestské kultúrne stredisko

Poverená vedúca strediska - Mgr. Ingrid Lukáčová, kl. 28

Referenti- kultúrny dom:

Bc.Milan Palfi

Anna Sabolová

 • tel.: 0918 902 029
 • tel.: 056/678 24 04

Referenti - knižnica:

Mária Májovská

 • tel.: 056/678 24 06
 •        056/678 22 09

Bc. Iveta Hrindová

 • tel.:  056/678 24 06
 •         056/678 22 09

Marcela Brozová

 

Stredisko Detské jasle:

Vedúca  - Lýdia Čuchranová

 • tel.: 056/678 20 18

 

Stredisko Materská škola ul.Nová:

Riaditeľka- Janka Magurová

 • tel.: 056/668 92 30

 


 

dnes je: 30.7.2016

meniny má: Libuša

Za obsah zodpovedá
webmaster


ODKAZ PRE STAROSTU

Páčia sa vám vynovené webstránky mesta?
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
 
0%

 
Počet hlasujúcich: 0
webygroup

Úvodná stránka