Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka mesta Sečovce

Vítajte na našom webovom sídle Sečovce!

Vitajte na oficiálnej webstránke mesta Sečovce

Momentálne je v skúšobnej prevádzke, nakoľko je v štádiu výstavby


 

Upútavky na oznamy

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

od 14. apríla do 30. júna 2014

viac...


 

Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznámila, že

2. mája 2014   

od 07:40 h  do 17:30 h.

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia

viac...


 

Bezplatná inzercia - Bandurka.sk

pre všetkých domácich pestovateľov, chovateľov a remeselníkov

viac...


 

Mesto Sečovce zverejňuje zámer prenájmu majetku mesta

Mesto Sečovce zverejňuje zámer  prenájmu  majetku mesta

časti pozemku o výmere 497 m2, ( pozemok na ktorom je ihrisko, štadión) 

viac...


 

Oznámenie o začatí konania

Súhlas na výrub drevín - E- MAX  Internet & IT s.r.o

viac...


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Sečovce


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Sečovce

MsZ v Sečovciach    v y h l a s u j e  voľbu hlavného kontrolóra mesta, ktorá sa uskutoční dňa 7.mája 2014 

viac...


 

Oznam o doručení záverečného stanoviska

Výroba kvapalného organického

hnojiva z biomateriálu

ROKOSAN, s.r.o., Kolárova č. 446

078 01 Sečovce

viac...


 

Oznam o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu

O z n a m

V súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme verejnosti, že Mestu Sečovce ako dotknutej obci bola Obvodným úradom životného prostredia Košice doručená Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 - 2015“ a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 - 2015“.

viac...


 

Kultúrne akcie

25.4.2014   Čas: 18.00 hod.

SŠP.jpg

Miesto: pred Mestským úradom

Názov: Sečovské športové piatky

Mesto Sečovce a Centrum voľného času Sečovce pozývajú na vyhodnotenie prvého ročníka a otvorenie druhého ročníka podujatia Sečovské športové piatky


 

26.4.2014   Čas: 8.00 hod.

rusnoparada_A3_CAS_IDCC.jpg

Miesto: železničná stanica

Názov: RUŠNOPARÁDA

Sečovská strela (motorák): Sečovce – Trebišov –
Michaľany – Košice a späť

Prvých 50 záujemcov obdrží lístky zdarma na sekretariáte MsÚ.


 

26.4.2014   Čas: 9.00 hod.

brigáda.jpg

Miesto: parkovisko pri autobusovej stanici

Názov: BRIGÁDA KU DŇU ZEME


 

30.4.2014   Čas: 16.00 hod.

10245483_560315820748769_2606539739156120166_n.jpg

Miesto: pri fontáne

Názov: Stavanie mája

Mesto Sečovce pozýva na Jarný trh a tradičné stavanie mája.


 

3.5.2014   Čas: 8.00 hod.

Otv%E1ra%E8ka + krv  2_- 4_ 5_ 2014.jpg

Miesto: SLZA

Názov: Kto môže, daruje krv


 

 

dnes je: 19.4.2014

meniny má: Jela

Za obsah zodpovedá
webmaster


webygroup
Myslíte si, že pre zvýšenie poriadku v uliciach mesta je potrebné zriadenie mestskej polície?
 
 
70%

 
 
 
29%

 
 
 
1%

 
Počet hlasujúcich: 168
Kam by mesto malo umiestniť ďalšie bezpečnostné kamery?
 
 
31%

 
Počet hlasujúcich: 633
Súhlasíte s úpravami zelene pri kostoloch a postupnou revitalizáciou verejných priestranstiev v meste a ich dovybavením lavičkami?
 
 
67%

 
 
 
4%

 
 
 
2%

 
 
 
26%

 
 
 
1%

 
Počet hlasujúcich: 509

Na tomto mieste nájdete najnovšie informácie, oznamy, zámery mesta, návrhy VZN a pod.


4604212

Úvodná stránka